Дванадесет фирми в конкуренция за ремонта на онкоболницата в Благоевград

06 март 2013 14:40   6731 прочита


Дванадесет кандидати са заявили желание за участие в изпълнението на проект „Ремонт и оборудване на СБАЛО “Свети Мина” гр. Благоевград”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие”. Това стана ясно днес на открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи и доставка на медицинска апаратура за СБАЛО „Свети Мина” – Благоевград. Комисията има за задача да разгледа, оцени и класира постъпилите от участниците в процедурата оферти.

Проектът включва две обособени позиции - изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на пристройка, както и ремонт и обновяване на съществуващи помещения за разполагане на медицинска апаратура в СБАЛО „Свети Мина” – Благоевград и доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура, залегнали в проекта.

Желание за участие в процедурата заявиха - Консорциум „Канбера Пакард”, ПСГ АД, ГБС- Благоевград АД, СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, ДЗЗД КТ Строй, "Универсал - строй консулт" ООД, „Обединение М-2012” ДЗЗД, „Монолит - 21-Андонов и Захов” ООД, Обединение „Благоевград 2013”, "Алекс Строй" ООД, „Свети Мина” ДЗЗД и Консорциум „Менчагруп”.

С реализирането на проекта ще се изгради онкологичен и лъчетерапевтичен център, който ще обедини структурите, провеждащи борбата с онкологичните заболявания в един референтен център и ще обслужва населението от цяла Югозападна България. В центъра ще се прилагат най-модерните форми и методи за откриване, диагностициране и лечение на злокачествените новообразувания. Реализацията на дейностите по проекта ще окаже трайно въздействие върху целевите групи (пациенти с онкологични заболявания), а именно - повишено качество на предоставяните медицински услуги и обновена и модернизирана болнична среда, осигурени възможности за професионално и качествено лечение на онкологични заболявания, подобрена профилактика и др.

 

В. Стефанов

0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар