Д-р Румен Кондев-кандидат за депутат от партия Български възход в Пиринско! След 20 години лутане: Време е за ясни правила и контрол в здравеопазването

26 септември 2022 10:29   10357 прочита


Д-р Румен Кондев е роден  в Разлог, където завършва средно образование. След отбиване на войнишката служба учи медицина в Медицинска академия в София. Завършва специалност „Вътрешни болести“. Работил е като военен лекар, бил е директор на РЗИ – Благоевград, РЗОК – Благоевград, зам. кмет на Разлог. В момента е началник на вътрешно отделение в МБАЛ – Благоевград. Най-важното е  да бъдеш обичан лекар е да работиш със сърце най-вече за  пациента, да се поставиш на неговото място, да усетиш неговата болка и уязвимост и да му покажеш своята загриженост, внимание и подкрепа. Когато има доверие между лекар и пациент, лечебният процес е много по-успешен, убеден е специалистът.

Д-р Кондев, вие практикувате като лекар повече от 20г. Каква е Вашата оценка на здравната политика в България? 

През последните 20 години българското здравеопазване се намира в спирала от  здравни реформи, върти се в един омагьосан кръг, в търсене на  оптимален вариант. Свидетели сме на непрекъснато увеличение на финансирането на сектора, без да се извършат крайно необходимите промени-структурни, управленски, кадрови и като краен резултат наблюдаваме   закриване на  отделения ,дори на цели болници, поради  кадровият дефицит-лекари ,медицински сестри, санитари и т.н. В крайна сметка всички  са недоволни –и медицински персонал , и пациенти. Изцяло е нарушена връзката лекар-пациент. Това се отразява и на качеството на медицински перснал като се започне от състоянието на Спешната помощ,продължим към доплащането на пациента в лечебните заведения и извън лечебните заведения. Оказва се ,че българинът плаща три пъти повече за здраве от средния европеец. Всичко това не води до подобряване на качеството на живот,а точно обратното.

Как „Български възход“ ще се бори за работеща здравна система, какви реформи ще предложите? 

 Партия „Български възход“ ще се бори пациента да бъде в центъра на здравната реформа на първо и основно място. Главните цели, залегнали в програмата на партията са равният достъп до медицинска помощ. Не е тайна, че липсата на медицински кадри лишава , отделни райони и малки населени места от адекватна лекарска помощ.

В резултат  пациентът плаща или доплаща от своя джоб за извършени медицински услуги и лекарства, това създава усещане за неравен достъп и несправедливост. Ние от „Български възход“ сме за контрол на разходите за здравеопазването за  всеки изразходван лев. Сериозен е въпросът за състоянието на болниците, които са в изключително тежко състояние - стари сгради, необновени, неремонтирани, амортизирана апаратура. Голяма част от тях са в тежко финансово състояние и са на ръба на оцеляването.Финансирането стига за плащане на заплати и покриване на ежедневните разходи. Това е тъжната картина в България ,за съжаление.

От спешно преструктуриране се нуждае и  спешната помощ.

Подобряването на общественото здраве и отделяне на по-голямо внимание на профилактиката, също е част от програмата на партия Български зъзход.

Да се обърне внимание и на лечебните заведения за долекуване и рехабилитация у нас. Да се помисли как може да се използват и богатите природни дадености на България.

Вие сте били на ръководни длъжности, постоянно говорим за кадрови дефицит, болниците сега функционират ли с достатъчно специалисти, така че да осигурят адекватни грижи за пациентите и съответно да не се стига до претоварване на работещите в тях? 

Както вече споменах има кадрови дефицит-на лекари, медицински сестри, лаборанти и т.н. Не се обръща необходимото внимание на специализацията на младите лекари. Крайно време е в България  да се създадат условия и младите лекари  веднага да започнат специализация, да им се предложи по-добра перспектива занапред, за да ги задържим в страната. Целта е  да лекуват български, а не чуждестранни граждани . Липсата на кадри за съжаление не е проблем от вчера. 

Вие изпитахте на гърба си кадровия дефицит по време на пандемията? 

Да по време на пандемията ,особено вълната с Делта варианта беше изключително тежко. Имахме по 50-60 болни и голяма част бяха в тежко състояние-с тежки двустранни пневмонии и дихателна недостатъчност.И лекари и медицински сестри,санитари бяхме на ръба на физическите си сили, но все пак се справихме. И не сме върнали нито един болен, който имаше нужда от болнично лечение.

Посочете три най-належащи мерки в посока подобряване на болнична, доболнична и т.н. грижа.

На първо място ефективно управление на здравеопазването за успешно постигане на стратегическите цели.

-По-голяма грижа от страна на ОПЛ на хората от малките населени райони.

-Промяна в структурата и организацията на Спешната помощ,детското здраве. 

-Реформиране на финансовата система на здравеопазването за

увеличаване на финансовите ресурси и тяхното ефективно управление-болниците да не са търговски дружества.

-Да отпаднат клиничните пътеки като се заплаща за всяка извършена медицинска услуга.

-Да не се налагат лимити на лечебните заведения,тъй като те се стремят да усвоят тези финансови средства дори и с приемане на „фиктивни” пациенти.

Осигуряване на човешки ресурси в здравеопазването, които да могат да удовлетворят нарастващите настоящи и бъдещи здравни потребности на хората и  осигуряване на равен достъп на хората до качествени здравни дейности адекватни на техните здравни потребности.

Да се създаде електронно досие, да се премахнат доплащанията от страна на пациента.

Кога най-сетне ще спре текучеството на медицински кадри от България ?

Нашето предложение е завършващите лекари на държавна издръжка да подпишат договор за 7-10г. да работят в България, като им се подсигорят най-добри възможности-квалификация,битово-материални и др. На практика какво се получава, държавата обучава лекари и медицински сестри на високо ниво, но голяма част от тях напускат страната ни поради две причини- ниското заплащане и ограничени възможности за специализация и перспектива за развитие. 

Отново упорито се заговори, че болниците не трябва да бъдат търговски дружества, за да изпълняват по-добре ролята си. Това ли е панацеята за по-добро болнично лечение?

Болниците не трябва да са търговски дружества и не трябва да  се  регистрират по Търговският закон. По този начин  вниманието на лекарите ще бъде концентрирано върху пациента и неговото състояние и постигането на медицински резултат. За да се запазят хората в  малките населени места лечебниците трябва да придобият статут на защитено здравно заведение. А за да останат младите лекари в страната трябва да се изработи и приеме наредба за заплати на медицинския персонал по категории. 

 Според мен трябва да се обърне внимание и за мандатите на болниците и клиниките. При добър ръководител и мениджър и болницата/клиниката е финансово стабилна може да  продължи управлението си. Но за съжаление тези длъжности са с политическо назначение, не се интересуват от умения, резултати на ръководителите.

Редно ли е държавата да покрие дълг на държавна болница, въпреки че тя е търговско дружество

За мен е редно държавата да поеме част от тези задължения. Особено при сегашните условия, когато изключително поскъпнаха битовите нужди,разходите през зимата ще са в пъти повече и изключително непосилни за държавните болници за покриване на тези финансови задължения.

Предложиха се още две мерки – да се въведе базова ставка, така че да се затвори ножицата между заплатите на специалистите в лечебните заведения, както и да се въведе мандатност при управлението на клиники и болници, смятате ли, че това са промени в правилната посока?

Мисля,че в болниците в големите градове и университетски болници заплащането на медицинските работници са много по-високи от областни и общински болници. Поради и това е кадрвоият дефицит в по-малките болници и там трябва да се остойности труда на лекарите.

Д-р Кондев, какви са впечатленията ви от преговорите в сферата на здравеопазването между бъдещите коалиционни партньори – да очакваме ли реформа и каква?

Здравеопазването не трябва да има червени линии,то трябва да бъде надпатриино и всички рамо до рамо да се обединим за по-добро здравеопазване за извършване на качествена реформа.

На кои избиратели ще разчитате и защо смятате, че ще получите подкрепата им?

Ще разчитам на всички, които искат промяна и пак промяна в цялата държава и в частност –в здравеопазването.

-За по-високо качество на медицинска помощ.

-За по-голямо значение на профилактиката.

За преструктуриране на  Спешната помощ.

Особено внимание на детското здраве.

Подобряване на отношението лекар-пациент.

По-голямо внимание на рехабилитацията след болничното лечение.

Здравеопазването не е разход,а е инвестиция в здравето на населението и икономиката на страната. Време е всеки да си даде сметка,че здравето е най-важният капитал на едно общество и че правилната работа на системата ще подпомогне развитието на всеки един сектор на страната. 

Предизборна публикация. Купуването и продаването на гласове  е престъпление!

 


 

 

0 коментара