Административен съд с важно решене за ОБС Банско

14 декември 2019 09:10   7728 прочита


Административенсъд – Благоевград потвърди Решение на Общинска избирателна комисия Банско, скоето са обявени избраните за общински съветници в община Банско. Решението наОИК в частта, в която са обявени изборните резултати по преференциалния вот накандидатите за общински съветници бе оспорено с жалби на петима кандидати заобщински съветници в Банско Петър Сакарев, Иван Тонин, Димитър Проданичин, Надежда Самарджиева и Радослав Юнчов.

Доводи на жалбоподателите са, че е налиценедостоверно отчитане, отразяване и манипулиране на реалния изборен резултат отподадения вот за общински съветници в изборните секции в община Банско. Съдът допуснаи извърши оглед, проверка и ново преброяване на изборните бюлетини в СИК № 17 вград Добринище, касаещ подадените действителни гласове и разпределението напреференциите в кандидатски листи № 43- ПП “ГЕРБ“ и № 68 Местна коалиция ВМРО–КП Алтернативата на гражданите, както и отразените като недействителни бюлетинив секцията.

Проверката всъдебна зала установи за кандидатска листа № 43- ПП “ГЕРБ“- 22 бр. гласове вповече от посоченото в протокола на ОИК и за кандидатска листа № 68- Местнакоалиция ВМРО – КП Алтернативата на гражданите - с 4 бр. гласове в повече. Установеното в резултат на извършения от съда оглед, проверка и новопреброяване, обуславя и увеличение на общия брой подадени действителни гласовев секция 17 в град Добринище.

Въпрекилипсата на подадена жалба, в частта срещу решението на ОИК – Банско за обявяванена общинската избирателна квота, респ. броя разпределяни мандати междупартиите, коалициите и местните коалиции, следва да се посочи, за пълнота наизложението, че констатираното увеличение на броя действителни гласове за дветекандидатски листи- № 43 и 68, не влияе по никакъв начин на крайния изборенрезултат, е посочено още в мотивите на съдебното решение.

С допълнението, чеустановеното от съда, макар и да променя незначително броя на подаденитепреференции за някои от кандидатите за общински съветници, не оказва никаквовлияние върху имената на избраните за общински съветници /персоналния състав наобщинския съвет/. Решението можеда бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 7-дневен срок. 

В. Иванов 

0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар