30 години Натура 2000 и Програма LIFE: Югозападното държавно предприятие отбелязва годишнините с множество инициативи

17 май 2022 12:50   2888 прочита


На 13 май в гр. Сандански се проведоха занимания по горска педагогика и работа с деца с климатичното фургонче „Горичка в количка“. Участие в събитието взеха горските педагози от ЮЗДП ДП инж. Даниела Белемезова и инж. Бранимира Евтимова, инж. Михаела Николова - РДГ Благоевград и инж. Иван Ризов – директор на ТП „ДГС Катунци“. Над 200 деца взеха участие, а  целта на ЮЗДП ДП и „Горичка в количка“ е да стимулира обществения интерес и този на подрастващите към проблемите от екологично естество. 

На 19 май „Горичка в количка“ ще посети и децата от 5 „б“ клас от Пето СУ „Георги Измерлиев“ в Благоевград, за които също са подготвени игри и занимания, насочени към възпитаване в любов и грижа за гората. Децата ще приемат предизикателството да опознаят  лесовъдските игри, защото те са забавни и носят нови знания за тайните на животни, растения и дървета в гората.

На 20.05.2022 год., в държавен горски разсадник „Локорско“, ЮЗДП ДП съвместно с WWF България и доброволци ще извършат засяване на семена от различни видове дъб в контейнери, които след отглеждането им в разсадника ще бъдат използвани за възстановяване на увредени гори чрез залесяване в защитени зони от мрежата Натура 2000. 

От 2019 г. в горския разсадник на ДГС „София“ (с. Локорско) заработи първата в България автоматизирана поточна линия за производство на контейнерни фиданки с капацитет над 1 млн. фиданки годишно, както и оранжерия с две площадки за отглеждане на фиданките и автоматизирано поливане. Модерното оборудване е доставено с финансовата подкрепа на програма LIFE Nature 2016 на ЕК по проект:

„Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата „Натура 2000“ в България“ – LIFEFORHAB, който е реализиран съвместно от Югозападното държавно предприятие и Горска семеконтролна станция – София. Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване на природозащитното състояние и увеличаване на покритието на 7 приоритетни горски местообитания в 6 целеви зони по „Натура 2000“ на територията на ЮЗДП: Витоша, Огражден-Малешево, Конявска планина, Кресна-Илинденци, Осоговска планина, Скрино.

Към момента, Югозападно държавно предприятие изпълнява следните проекти, финансирани по програма LIFE :

„Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони“ - LIFE REFOREST, период на изпълнение 02.09.2020 - 31.12.2024 г.

„Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежа Натура 2000 в Североизточна България“ - LIFE IASHAB с период на изпълнение 01.09.2020 - 31.12.2024 г.

„Климатично интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа“ LIFE 19 CCA/ SK 001276 –CLIMAFORCEELIFE, с период на изпълнение 09.2020г. до 12.2027 г.

Ключовата роля на екологичната мрежа от защитени зони Натура 2000 за опазването на биоразнообразието в Европейския съюз през последните 30 години е безспорна. Програмата LIFE, инструменталният спътник на Мрежата, както за нейното създаване, така и за управление, е основен партньор на ЮЗДП ДП при осъществяване на  дейности по създаване и възстановяване на гори в Натура 2000 зони.

Основните факти и цифри от постиженията на Мрежата и Програма LIFE говорят сами за себе си - не само по отношение на техния принос за опазване на природата - но и за социално-икономическите ползи, които носят. Тазгодишният Ден на Натура 2000 също ни дава възможност да си припомним най-важните цели на биоразнообразието на ЕС до 2030 г. за разширяване на мрежата от защитени територии до 30% от сушата и моретата на ЕС и за засилване на усилията за възстановяване. 


Още за: ЮЗДП   Сандански   Още от: Общество

Принтирай статия
0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар