Знаете ли? Какви са изискванията и как се става болногледач в Гърция

01 септември 2016 09:17   3997 прочита


Сив панталон или пола и бяла блуза, а върху нея – карта с името и снимка са част от условията

Сив панталон или пола и бяла блуза, а върху нея – карта с името и снимка. Това е отличителната униформа за избралите професията болногледач в Гърция, съобщава "Български новини".

Решение на гръцкото Министерство на здравеопазването от месец май 2013 година предоставя болничното обгрижване на нуждаещи се пациенти в държавни или частни клиники единствено на професионални болногледачи.

Отговорността за предлаганата от тях услуга на обгрижване на болния е изцяло в техни ръце, което налага изискването за наемане на обучени в полагане направилна медицинска помощ лица. Болногледачите няма да имат трудови договори със здравните заведения, които ще посещават, поради което заплащането на труда им идва от страна на наелият ги пациент или от неговата осигурителна организация.

От месец юли 2013 г. могат да предлагат услугите си на нуждаещи се пациенти в държавни или частни здравни заведения само тези кандидати, които:

– притежават разрешително за работа от организация за социално осигуряване, издадено съгласно министерско решение Ф.9/1012/93 – 425В, допълнено с решение 9/80000/2887, 5/1856/12

– са одобрени за регистъра на професионални болногледачи към регионалната организация по здравеопазване;

– са с име, вписано в конкретно здравно заведение на специално табло като имащи законно право да бъдат наемани за болногледачи. Във всяка една от регионалните здравни организации в страната се държи списък с хората, документално потвърдили, че могат да упражняват професията болногледач. Според посочен от тях адрес по местоживеене имат право да обслужват пациенти в здравни заведения единствено в границите на тази областна територия. Добиване правото за извършване на този тип здравни услуги като вид професия, а не епизодично, се получава, когато заинтересованите лица представят: – удостоверение за добита квалификация на медицинска сестра или медицински техник /фелдшер/;

– удостоверение за добита квалификация за помощник медицинска сестра или помощник медицински техник;

– специално разрешение за работа като болногледач, издадено от ИКА;

– заверено фотокопие от каквато и да е диплома или удостоверение за завършено висше образование, колеж след средно образование или средно образование. Всеки вид образователна степен да е със специалност с медицинска насоченост и да позволява издаване на разрешение за работа като професионален болногледач.

– осигурителен номер АМКА;

– свидетелство за съдимост; В случай че кандидатът е осъждан за кражба, измама, насилие, фалшификация на документи, подкуп или други деяния, насочени към нарушаване личностната свобода или финансови злоупотреби, вписване в регистъра за болногледачи се допуска, ако:

– при заплащане на парична гаранция или излежаване на присъда до 6 месеца – не по-рано от 3 месеца от приключване на наказателното решение;

– при съдебно наказание над 6 месеца или задържане в психиатрична клиника – не по-рано от 8 месеца от изтичане на наказанието или лечението. Тази законова разпоредба изисква от чужденците, независимо дали са граждани на страна-членка на ЕС или от трета страна, които искат да работят като професионални болногледачи в държавна или частна клиника задължително да представят и документ за владеене на гръцки език. Аргументът на министерското решение е напълно основателен – щом се касае за здравето на пациента обслужващият го трябва да разбира и говори перфектно езика, тъй като лошото или непълното му познаване би довело до груби или фатални грешки.

Освен посочените за всички останали кандидати документи, от чужденците се изискват като допълнителни:

– фотокопие от международен паспорт или лична карта; – уверение за пребиваване и работа в Гърция за гражданите от ЕС – европейска карта. Дипломи за завършена образователна степен, придобити от друга страна, а не от Гърция, ще трябва да бъдат приравнени в оторизираните за целта гръцки служби, а не просто преведени, както досега са практикували болшинството чужденци.

Желаещите да упражняват професията болногледач са заинтересовани да подават молбата си лично всяка година най-късно до 15 ноемри, като имат право да посочат по 3 здравни заведения по техен избор.

В рамките на 12 месеца, по преценка на регионалната здравна организация, ще могат да работят само в едно от тях. Изборът измежду подалите молби кандидати ще става по редица критерии, между които водещи са: предварителен стаж и опит в конкретната дейност, икономическо и семейно положение, има ли безработен в семейството, общ брой точки, получен от направени проверки върху дейността им от тричленната комисия и отзиви от обслужени пациенти. blitz

0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар