НСИ със стряскащи данни за населението у нас след 50 години

18 април 2020 08:45   3217 прочита


Пенсионната система е изправена пред сериозни демографски предизвикателства

В резултат от застаряването на населението и свиването на работната сила броят на заетите ще намалее с близо 38%. От своя страна, делът на възрастното население от общата численост на населението ще нарасне от около 21% през 2018 г. до 31% през 2070 г. Това е и един от основните изводи в актюерския доклад на Националния осигурителен институт, публикуван в първия информационен бюлетин на институцията за 2020 година, пише "Монитор". Българската пенсионна система е изправена пред сериозни демографски предизвикателства.

Прогнозите на Евростат показват, че населението на страната ще намалява и едновременно с това неговата възрастова структура ще се влошава. Коефициентът на възрастова зависимост ще нарасне чувствително, се посочва в документа. Ако през 2018 г. на 100 лица между 15 и 64 години се падат 33 лица до 65-годишна възраст, то през 2070 г. броят им ще нарасне до 56 на 100 лица. Адекватността на пенсиите остава повод за сериозна загриженост, отбелязват още от Националния осигурителен институт.

Макар и намаляващият брой пенсионери, поради завишените изисквания за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и в резултат от демографските процеси, да има важен принос за подобряване баланса на фондовете на ДОО, именно по-ниският коефициент на заместване на дохода (средна пенсия към среден осигурителен доход) всъщност е факторът с най-голям принос за намаляване на недостига от средства в системата като дял от БВП. От около 42% през 2018 г. в дългосрочен план коефициентът на заместване ще намалее до 35% през 2070 г.

Върху този процес влияе най-вече законодателното изискване за редукция на индивидуалния коефициент на пенсионерите, на които ще бъде отпусната пенсия и от ДОО, и от универсален пенсионен фонд. При различни допускания за особеностите на трудовата кариера редукцията в индивидуалния коефициент ще нараства плавно от около 20% в началото на периода до над 25% през 2050 г., сочат още данните на Националния осигурителен институт.

Blitz.bg

 

0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар