ВАП възложи на министъра на околната среда и водите  лично Прокуратуата : Министърът да извърши проверка и да представи доклад за дейността на ТЕЦ  „Бобов дол“ 

01 април 2020 07:43   2716 прочита


 Предвид голямата обществена значимост на проблема свързан със 
замърсяването на околната среда от дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД и 
възможните неблагоприятни последици за живота и здравето на хората, 
живеещи в населените места в непосредствена близост до съоръженията, 
Върховната административна прокуратура възложи на министъра на 
околната среда и водите в 15-дневен срок лично да извърши проверка на 
инсталациите за горене на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“ и да представи 
обобщен доклад. 

Проверката следва да бъде извършена лично от министъра, с оглед на 
правомощията и задълженията му, респективно тези на подчинените му 
структури по чл. 8 ал. 1, чл. 9, чл. 10 ал. 1 т. 1-5, чл. 11 ал. 1 т. 2 
-5, чл. 120 и чл. 129 ЗООС и чл. 67 - 75 ЗУО. 

 Възлагането на проверката е и с оглед постъпилите по служебен път 
резултати от извършена на 30 март 2020 г. от РИОСВ-Перник проверка на 
ТЕЦ „Бобов дол“, разпоредена от Районна прокуратура – Дупница във 
връзка с информациите за възобновяване горенето на отпадъци. 

Министърът на околната среда и водите следва лично да провери и да докладва: 

- изпълнени ли са изискуемите условия за горене на отпадъци в 
ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД и дали в инсталациите на същия се горят само и 
единствено такива съобразно издаденото комплексно разрешително; 

- монтирано ли е предвиденото в комплексното разрешително 
оборудване /пречиствателни съоръжения - филтри, автоматични системи 
за извършване на собствени непрекъснати измервания и т. н. /; 

 - съответства ли фактическото състояние на ТЕЦ „Бобов дол“ 
ЕАД на всички условия залегнали в комплексното разрешително. 

В. Иванова 
 

0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар