У нас: Учители и ИТ специалисти ще са сред най-търсените висшисти през 2020г.

19 януари 2020 08:45   3945 прочита


През следващите 12 месеца българският бизнес ще се нуждае от 90 500 специалисти с правоспособност или висше образование, показва проучване на Агенцията по заетостта 

Учителите и специалистите по информационни технологии ще са сред най-търсените кадри с висше образование през следващите 12 месеца. Това показват резултатите от второто за 2019 г. проучване на потребностите от работна сила, което Агенцията по заетостта организира съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната, пише Инвестор. бг. 

Изследването е национално представително и е направено чрез анкети сред 396 000 активни предприятия в страната. 

Данните показват, че през следващите 12 месеца българският бизнес ще се нуждае от 90 500 специалисти с правоспособност или висше образование. Сред тях са медицински сестри, лекари, шофьори, машинни и строителни инженери и др. ,пише Флагман 


В различните сектори на икономиката ще са необходими и 64 400 работници без специалност. Най-много от тях ще се търсят в секторите с по-ниска производителност като растениевъдство, строителство и хранително-вкусова промишленост. Запазва се съотношението 8 от 10 работодатели да осигуряват заетост на постоянен трудов договор и пълен работен ден, както и при пролетното проучване. 

Анализът на данните показва, че през следващите 12 месеца българската икономика ще се нуждае от близо 321 000 работници и специалисти. Според изискванията на работодателите половината от тях трябва да имат квалификация. В сравнение с пролетното проучване се отчита лек спад в търсенето с около 6 хиляди позиции, което по-скоро се дължи на сезонността в търсенето и предлагането на труд. Тази констатация се потвърждава и от структурата на най-търсените работници и специалисти. Лидерите от проучването в този сегмент през февруари – март 2019 г. – работници в хранително-вкусовата промишленост, са изместени на 14-то място. Есенното проучване сочи, че работодателите ще наемат най-много строители, заварчици, работници в растениевъдството и др. 

Аналогично на предходните вече три проучвания, които Агенцията по заетостта проведе през 2018 г. и 2019 г., работодателите най-често очакват (84, 1% от анкетираните) техните служители да притежават умения за самоконтрол и дисциплина и умения за работа под напрежение (64, 7%). На трето място и този път работодателите поставят потребността от знания и умения за въвеждане на нови технологии в 51, 0% от случаите. Общуване на роден език, инициативност и предприемачество, както и дигитална компетентност, остават трите най-желани компетентности от работодателите с представителство от над 60%. 

В регионален план най-големи затруднения при намиране на нужните им работници срещат работадателте в област Габрово и Кюстендил, където всички анкетирани отговарят утвърдително на поставения въпрос, дали срещат трудности при намиране на търсения персонал. Следват областите Перник – с 91, 0%, Добрич – с 89, 5%. Най-лесно си намират нужните кадри работодателите в област Русе, където само 64, 3% от запитаните работодатели посочват, че имат затруднения при намиране на кадри. Като цяло във всички области повече от 60% от работодателите срещат затруднения при осигуряване на нужната им работна ръка, показва проучването. 

Нагласите на бизнеса относно наемането на нов персонал през следващите 6 месеца показват, че от 396 183 предприятия, обхванати в настоящото проучване, 76 463 (19, 3%) възнамеряват да търсят нов персонал. В сравнение с пролетното проучване се отчита лек ръст ( с 3 450 ) на фирми, които ще търсят нов персонал. 

С 1 588 нараства броят на тези работодатели, които възнамеряват да съкращават персонал през следващите 6 месеца (от 11 882 при проучването февруари – март на 13 470 през август – септември 2019 г.). Затруднения при осигуряване на кадри срещат повече от 78% от работодателите в страната, като най-сериозни са трудностите при намиране на машинни оператори, продавачи, програмисти и строители. 

В средносрочен план, след 3 до 5 години, на българския бизнес ще са необходими повече от 20 хиляди информатици и малко повече от 17 хиляди учители и преподаватели. Повече от 31 хил. информатици ще са необходими на българския бизнес следващите 3 до 5 години, както и близо 15 хил. специалисти по комуникационна и компютърна техника. Секторът, който ще търси най-много специалисти с висше образование през следващите 3 до 5 години, остава „Държавно управление, образование, хуманитарно здравеопазване” с 38% от всички заявени потребности или общо 34 081. В индустрията приблизително еднакво е търсенето на специалисти по информационни технологии и програмиране и инженери. 

Висшисти в професионално направление „Информатика и компютърни науки“ ще са най-търсени от работодателите в областите София-град, Варна, Пловдив и Русе - съответно с 14 500 души, 2 200, 1 240 и 800. В седем области бизнесът не е предвидил нужда от специалисти с висше образование в направление компютърни науки и технологи. Сред тях са Враца, Силистра, Видин, Монтана и др. 

Другата област на висшето образование, която тясно е свързана с Индустрия 4. 0, „Комуникационна и компютърна техника“ е най-масово в плановете на бизнеса от същите области София-град, Варна, Пловдив, като четвъртото място тук се заема от Плевен. Числеността на заявените потребности от компютърни инженери и инженери по комуникационна техника е малко над 10 хил. за София-град, 1 280 – за Варна, почти толкова и за Пловдив и 816 за Плевен. Няма да има нужда от компютърни инженери в Пазарджик, Враца, Силистра и други области или в общо седем. 

Областите, в които работодателите заявяват най-много потребности от работна сила са София-град с дял от 27% от всички заявени потребности, следват Пловдив – 9, 3%, Варна – 7, 7%, Бургас – 7, 3%, Благоевград – 5, 2%. Най-слабо е търсенето в област Видин – 0, 8% от всички заявени потребности, както и в Силистра, Търговище и Разград – с 1, 1%. 

В проучването на потребностите на работодателите са обхванати пропорционално предприятия с различна численост – от микропредприятия, с по-малко от 10 души персонал, до големи предприятия с над 250 души. Според икономическата дейност най-голям е делът на анкетираните предприятия от сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство” (34, 5%), следват предприятията в сектор „Държавно управление, образование, хуманитарно здравеопазване” с 15, 1% представителност, а на трето място е сектор „Индустрия” с 14, 0%. 

Основната форма на заетост през следващата една година ще е на постоянен договор и пълен работен ден, което заявяват 8 от 10 работодателя. В 15 от 28-те области има свободна работна сила, която да покрие заявените нужди на работадателите. А търсенето на персонал в София-град превишава повече от 5 пъти свободната работна сила на областта, отчита проучването. 

Проучването на потребностите от работна сила се провежда два пъти в годината, за да се набира и анализира актуална информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри и да се планират мерки за организиране на тяхната професионална подготовка. 
 

0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар