Добрата новина: Разсрочват до 6 месеца вноски по кредити, без да пипат лихвите

11 април 2020 08:11   2023 прочита


Добрата новина: Разсрочват до 6 месеца вноски по кредити, без да пипат лихвите 

Облекчението важи и за продукти на дъщерни дружества на банките като например лизингови компании, но не обхваща бързите кредити 

БНБ даде съгласието си да започнe отсрочване заради извънредното положение на задължения към банки и дъщерните им дружества, които също са финансови институции, съобщиха в петък от централната банка. Изключени са обаче т. нар. бързи кредити, които се отпускат от небанкови дружества. 

Предлаганите облекчения и правилата, по които те ще се прилагат, трябва да бъдат обявени от самите банки на страниците им в интернет, в банковите салони и по друг подходящ начин. 

Утвърденият частен мораториум осигурява възможност за промени в графика за изплащане на главницата и лихвите по задълженията, без да се променят ключови параметри по кредитния договор, например вече договорените лихви. 

Могат да бъдат разсрочвани задължения за срок до 6 месеца. 

Клиентите трябва да заявят изрично пред обслужващата ги банка, че желаят да се възползват от предлаганите облекчения. Предвиждат се три стандартизирани механизма. Единият е да се направи отсрочване на главница и лихва за срок до 6 месеца. Вторият предвижда да се отложи плащането на главницата, а третият механизъм е приложим за револвиращи продукти. Кой вариант ще се избере, ще се решава по взаимно съгласие между банките и техните клиенти. 

От БНБ посочват, че може да се договарят и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения, различни от уредените по този ред. 

В такива случаи обаче банките няма да могат да се възползват от временния принцип, въведен чрез утвърдения мораториум, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение. 

 

0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар