Deutsche Post DHL разработиха 5 сценария за живота през 2050 г.

05 март 2012 00:01   3920 прочита


Свят без граници намалява ролята на държавата, търговията процъфтява, икономическата мощ се е преместила в Азия, енергийните ресурси са още по-оскъдни, цените са високи, а суровините скъпи

Да доставяш пощата в глобални условия на парализиращ протекционизъм, енергиен недостиг или икономическа разруха може да е малко по-трудно от обикновеното. За да се подготвят за тези и за други по-малко катастрофални условия, от Deutsche Post DHL са разработили пет сценария за това как би изглеждал светът през 2050 г.

Ето ги и тях:

Неконтролируеми икономики са довели света до ръба на разрухата

Забравете за устойчивото развитие. Светът безмилостно експлоатира своите ресурси и “се характеризира с необуздан материализъм и потребление”.

След елиминирането на пречките търговията процъфтява, а икономическата мощ се е преместила в Азия, като развиващите се икономики изпреварват Запада. Вследствие на това енергийните ресурси са дори още по-оскъдни, енергийните цени са високи, а суровините струват скъпо. Да не говорим за климатичните промени и по-често случващите се природни бедствия, които нанасят вреди на доставките.

В свят без граници мегаефективността е в мегаградовете

С напредъка на глобализацията селските райони изостават, докато мегаградовете процъфтяват. Нови транспортни решения са облекчили задръстванията, а световната транспортна мрежа е започнала търговия между мегаградовете, намалявайки ролята на държавите. Заводи с нулеви емисии на вредни газове намаляват емисиите на въглерод, възпирайки климатичните промени. Потребителските нагласи са се променили от купуване и собственост към наем, което е довело до “дематериализация на потреблението”.

В свят с 3D принтери животът по поръчка доминира

Потребителите създават, проектират и разработват техни собствени продукти благодарение на нови производствени технологии като 3D принтери. Регионалната търговия процъфтява, докато суровинните материали и данните все още се движат глобално.

Светът е осъзнал важността от рециклирането, но увеличението на персонализираните продукти е довело до ръст в потреблението на енергия и суровини, което води света към повишение на средните температури с 3.5 °C до края на века”.

Икономически трудности са превърнали света в място на парализиращ протекционизъм

Страните подсилват границите си, налага сложни и дълги митнически процедури и засилват политиката на протекционизъм, световната търговия намалява, а технологичното развитие е в застой.

Ресурсите са оскъдни, което води до повече международни конфликти, свързани с техните находища. Не се полагат усилия в международен план за намаляването на ръста на температурата с 3.5 °C до 2100 г.

Регионализацията на веригите за доставки води до създаването на силни регионални доставчици и отлични връзки с правителството и публичната администрация.

Докато преминава към глобална устойчивост, светът разчита на местна адаптация

Евтино автоматизирано производство води до високи нива на потребление, но зачестилите природни бедствия разрушават тези крехки производствени системи и доставките на стоки. Впоследствие се преминава към максимизирането на ефективността с цел намаляване на уязвимостта и засилване на устойчивостта.

“Излишните производствени системи и преминаването от глобални към регионални вериги на доставки позволяват на световната икономика по-добре да се справи с трудните времена”.

Има търсене на услуги, свързани с предлагането на бързо възстановяване при бедствия, както и на услуги, свързани с поддръжката на местните технологии.

0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар