Цветанов: Да спрем изграждането на логистична и складова база за каменни фракции в село Върбовка и да запазим региона екологично чист 

27 октомври 2021 13:23   1691 прочита


 
 

От Национално обединение на десницата категорично се обявяваме срещу 
изграждането на логистична и складова база за каменни фракции, цех за 
производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на 
производството, в които ще се изгарят стотици тонове отпадъци на ден в 
село Върбовка, община Павликени, област Велико Търново. Община Павликени 
е екологично чист район, с основен поминък - земеделие, животновъдство, 
лозарство, овощарство и не е място за складиране и изгаряне на тонове 
отпадъци. 

Считаме, че изграждането му е в явно несъответствие с гарантираните във 
върховния закон за правата на гражданите за живот в чиста и здравословна 
околна среда, както и нарушение на нормите регулирани в Закона за 
подземните богатства и Закона за концесиите, тъй като: 

• Изграждането и дейността, която ще извършва (изгаряне на отпадъци), ще 
доведе до здравословни проблеми сред жителите на община Павликени, чрез 
отделяне на димни газове - диоксини, фурани, серни оксиди и др. 

След проверка на концесията в Националния концесионен регистър, с 
партиден № D-000650 за предоставяне на концесия за добив на подземни 
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от 
находище „Върбовка“ се установи, че по партидата на концесията няма 
публикувана законово изискуема информация за изпълнение на концесионен 
договор. 

От това възникват три важни въпроса: 

• Изпълнява ли се концесията качествено и съобразно предвидените в 
договора разпоредби? 

• Защитен ли е в максимална степен интересът на българската държава и 
население? 

• Допустимо ли е реализирането на инвестиционното предложение, съобразно 
договореното с договора за концесия? 

От Национално обединение на десницата, считаме гореизложените аргументи 
за достатъчни и смятаме за необходимо спирането на инвестиционното 
намерение в полза и защита на живота и здравето на населението. 
 

0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар