До 150 000 лв. получават преработващи предприятия от ОПИК 2014 -2020 година

20 април 2022 15:13   8908 прочита


Възможност за европейско подпомагане за бизнеса представи днес по време на информационна среща екипът на Областен информационен център – Благоевград. Разяснения по Условията за кандидатстване, допустимите кандидати, дейности, разходи и необходими документи по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ получиха представители на бизнеса от цяла Югозападна България.

Процедурата е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и приемът на проектни предложения по нея ще стартира на 3 май 2022 г.

От 25 000 лева до 150 000 лева ще получи всеки одобрен кандидат – бенефициент по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта ѝ е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ е 50%, а остатъкът от общите допустими разходи по проекта трябва да бъде съфинансиран чрез собствени средства на кандидата или със средства от външни източници.

Допустими участници са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, уточниха от ОИЦ – Благоевград. Освен това, кандидат-бенефициентите трябва да имат  приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години и да  отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие. Важно условие е кандидатите да развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности. Заложени са и изисквания за реализирани нетни приходи от продажби в зависимост от категорията на предприятието.

Допустими за финансиране по настоящата процедура са дейности, насочени към подобряване на енергийната ефективност на предприятието. Средствата по одобрените проекти ще могат да се разходват за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, строително-монтажни работи, представляващи дълготрайни активи. Освен това, допустими ще са и разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001.

Подаването на проектни предложения ще стартира в 10:00 часа на 03 май 2022 г. и ще продължи до 16:30 часа на 23 май 2022 г. Изключително важно при тази процедура е, че за финансиране ще бъдат предложени проектни предложения, отговарящи на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване до изчерпване на финансовия ресурс. Затова и ОИЦ – Благоевград организираха предварително представяне на Условията за кандидатстване, за да могат кандидат-бенефициентите да подготвят проектите си и да ги подадат в максимално кратки срокове след стартиране на същинското кандидатстване.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез електронната система ИСУН 2020, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис.


Още за: център   Благоевград   Още от: Бизнес

Принтирай статия
0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар