Новините на югозападна България
© Сн.: iStock.comЯжте повече банани и авокадо, ето защо Снимка: ezine.bgСелска кухня! Друсан кебап Бърза пица с яйца
   РегистрацияЗабравена парола

Двама съветници от ГЕРБ атакуваха близка до зам. министър Прегьов и К. Хаджигаев фирма


30 март 2011 00:20  24 коментара   30408 прочита

Б. Деливерски
Б. Деливерски


Б. Деливерски

В списъка на лобистите на частното дружество са Ваня Чобанова, Илиян Попов, Ели Масева, Георги Васев, Лазар Причкапов, Радослав Тасков, Иван Ризов


Общинските съветници от ГЕРБ - Благоевград Красимир Роячки и Кирил Илиев преди седмица обвиниха кмета Костадин Паскалев, че не им предоставя информация за сключените договори, по които се строи сграда, общинска съсобственост, и че ускорява узаконяването й в услуга на бизнесмена Борислав Деливерски. Това ядоса градоначалника, който коментира:

Изявата на съветниците Роячки и Илиев е в стил "Крадецът вика: Дръжте крадеца". Няма да позволя да се опитват да градят имидж на "борци за справедливост" и да трупат политически дивиденти с лъжи по мой адрес. Цялата информация за сагата със сградата и за това кой как е защитавал интересите на общината е при председателя на ОбС К. Хаджигаев, коментира обвиненията К. Паскалев.

Той обяви, че по сигнали на съветниците от ГЕРБ, повечето от които подадени от Кирил Илиев, прокуратурата е извършила 11 проверки, нито една от които не е потвърдила обвиненията срещу кмета. 11 са определенията на прокуратурата, че няма констатирани нарушения на кмета.

По искане на в. "Струма" кметът предостави всички документи за т.нар. бизнес център и отношенията на общината с фирма "Интраплам", наследена от "Булинтра". Хронологията на сделката сочи, че частното дружество, представлявано последователно от Георги Прегьов, Пламен Деливерски и Борислав Деливерски, е успявало през последните 11 години винаги да намира някой от община Благоевград да лобира за него и да прокарва интересите му в ущърб на гражданите. Единственият, опълчил се на заграбването на златен терен в цетъра на Благоевград, е кметът К. Паскалев, спечелил две съдебни дела срещу решения, толериращи Деливерски. Ето хронологията на събитията:

НАЧАЛОТО

След Решение №69, Протокол №8/26.07.1994 г. на ОбС - Благоевград и тръжен протокол от 1.11.1995 г. на 9.11.1995 г. (три дни преди втория тур на местните избори (12.11.1995 г.), когато е ясно, че ще има нов кмет) кметът Елиана Масева издава Заповед №115 за продажба на отстъпено право на строеж на "Интраплам" АД, представлявана от Георги Йорданов Прегьов /близък приятел на тогавашния секретар на общината Илиян Попов и настоящ зам. министър на регионалното развитие в кабинета "Б. Борисов/. В същия ден Масева подписва договор 115/9.11.1995 г., според който общината отстъпва право на строеж върху два парцела в центъра на Благоевград за банкови и административни офиси с разгъната застроена площ 500 кв.м на "Интраплам". Срещу това дружеството се задължава да заплати 69 600 лв. и да построи от свое име и за своя сметка и предаде на общината в завършен вид като нейна собственост трети етаж на централната сграда на ЦДГ №1.

Вносител на договора е Ваня Чобанова, съгласуват го юрист Михаела Аршинкова и гл. архитект В. Гошев. Никой към този момент не прави проверка допускат ли нормите за проектиране на детски заведения надстрояване на сградата на ЦДГ №1. Може и да е случайно, но едва ли. Доказват го следващите действия на арх. Гошев (който много бърза да стартира строителството на офисите, а по-късно и на кмета Лазар Причкапов, на председателя на ОбС в неговия мандат Радослав Тасков, на настоящия председател на ОбС Костадин Хаджигаев (който се заема със строителството на бизнес сградата и не само с него).

Визата за строителството на офисите е издадена от гл. арх. светкавично - на 23.11.1995 г. След като са отхвърлени от ОЕС, на 3.02.1997 г. тогавашният кмет Костадин Паскалев отказва да одобри технически и архитектурен проект за бизнес сградата и на практика спира градежа. Заповедта му е потвърдена от ВАС на 8.04.1999 г.

През февруари 1996 г., три месеца след първата, гл. арх. издава още една виза - за проектиране на "Реконструкция на подпокривно пространство" на ЦДГ №1. Тази виза освен че е в противоречие с договора, сериозно накърява интересите на общината.

НА 9.08.1996 Г. КМЕТЪТ К. ПАСКАЛЕВ ОТМЕНЯ ПОДПИСАНИТЕ ОТ ГЛ. АРХИТЕКТ КНИЖА. ЗАПОВЕДТА МУ Е ПОТВЪРДЕНА ОТ ВАС ПРЕЗ АПРИЛ 1999 Г.

Така замисълът на кръга Прегьов-Илиян Попов-Масева да сложи ръка на един от най-апетитните имоти в центъра на града срещу смешните 70 000 лв. не се реализира. До момента, в който кмет на община Благоевград става Лазар Причкапов, а за председател на ОбС е избран Георги Васев. Последният се присъединява към кръжеца по интереси и започва да работи за реализация на позабравената идея.

29.05.2003 г. - пет години и половина след подписването на неизгодния за община Благоевград договор, той е изваден от праха. Нещо повече, в нарушение на закона ОбС дава съгласие за учредяване на допълнително право на строеж за изграждане на "Търговско-делови център" - РЗП става 1125 кв.м. Председател на ОбС е Георги Васев - настоящ лидер на ВМРО, партията, от която е днешният защитник на интересите на наследника на "Интраплам" Иван Ризов.

Първоначалната реакция на кмета Лазар Причкапов е категорична - на 5.06.2003 г. той спира със заповед решението на ОбС и го оспорва в съда.

Мотивите в заповедта: 1. Правото на строеж, учредено с първоначалния договор, е погасено по давност; 2. Предвижда се изграждането на нов по вид, предназначение и обем обект, за който е необходимо учредяване на право на строеж чрез търг /чл. 37, ал. 1 от ЗОС; 3. Застроената площ по предложения инвестиционен проект /1125 кв.м/ значително надвишава застроената площ по учреденото право на строеж /500 кв.м/; 4. Няма издадена виза от главния архитект; 5. Няма одобрен инвестиционен проект за нов обект, какъвто по същество е търговско-деловият център.

Заседанието на Окръжен съд е на 17 март 2004 г. и на него става ясно, че решението на ОбС е незаконосъобразно. Решението на съда е с дата 23.06.2004 г., то обаче е заведено с номер 181, месец по-късно - на 20.07.2007 г., излиза.

Появява се "Булинтра" като правоприемник на "Интерплам" и обжалва решението на Окръжен съд пред ВАС. Тук отваряме една скоба - "Булинтра" АД е правоприемник на "Уинер Брокер Интра" АД, срещу което на 21.05.2003 г. е издаден изпълнителен лист за сумата от 44 741.96 лв. - дължима наемна цена по договор за наем на общински имот от 4.01.1993 г. за периода от 1.12.1998 г. до 31.03.2003 г. /това е 1/3 от всички задължения по прекратени договори за постоянни обекти/.

24.09.2007 г. Деливерски обжалва пред ОС изпълнителния лист. Образувано е гражданско дело, което в момента е в Апелативен съд.

"Булинтра" е правоприемник и на "Интраплам", в което съдружник е Илиян Попов, а Георги Прегьов е член на съвета на директорите.

И така, със свое решение от 23.06.2004 г. Окръжен съд определя като законосъобразни мотивите на кмета и отменя решението на ОбС. То е потвърдено с протоколно определение на ВАС на 25.04.2005 г., който заседава по жалба на "Булинтра".

Три дни преди появата на това определение - на 22.04.2005 г., "Булинтра" подава молба до кмета за промяна на договора от 1995 г. като се учреди право на строеж на сграда за административни и банкови офиси с РЗП 780 кв.м, като фирмата се задължава да построи от свое име и за своя сметка и предаде на общината в завършен вид III етаж от сградата със ЗП 270 кв.м.

НА 25.04.2005 Г. КМЕТЪТ ПРИЧКАПОВ ПРОМЕНЯ ПОЗИЦИЯТА СИ НА 180 ГРАДУСА И ОТ ПРОТИВНИК СТАВА ЗАЩИТНИК НА ИСКАНИЯТА НА "БУЛИНТРА",

като внася в ОбС предложение за промяна на договора от 1995 г., с което изпълнява исканията на "Булинтра" АД и предлага анекс, с който повтаря оспорваното от самия него решение на ОбС:

1. Общината учредява на "Булинтра" АД право на строеж върху общински имот за строителство на сграда на три етажа с РЗП 780 кв.м; 2. Третия етаж от сградата получава общината. Той не споменава нито дума за водените и продължаващи в момента съдебни процедури. Няма дума и за позицията на същия кмет от 2003 г., с която той оспорва допълнително отстъпеното право за строеж и твърди, че договорът от 09.11.1995 г. е с изтекла давност.

В този ден (25.04.2005 г.) на насроченото заседание на ВАС, въпреки че са редовно призовани, не се явяват нито кметът Причкапов, нито председателят на ОбС Р. Тасков, нито Деливерски.

В този ден (25.04.2005 г.) "Булинтра" оттегля жалбата си във ВАС срещу кмета. Вследствие на това ВАС прекратява производството по делото. Но остава в сила решението на Окръжен съд за отмяна на решението на ОбС от 5.06.2003 г. поради незаконосъобразност.

За всички става ясно, че към кръжеца Прегьов-Илиян Попов-Масева-Г. Васев се присъединяват новите властимащи в общината - кметът Причкапов и новият председател на ОбС Радослав Тасков, който светкавично вкарва предложението на кмета и само десет дни след внасянето му, на 5.05.2005 г., ОбС дава съгласие за промяна на договора и възлага на кмета да сключи допълнителво споразумение с "Булинтра". Председател на Общински съвет е Радослав Тасков. Решението не е оспорено от заинтересованите страни, не е спряно от областния управител и влиза в сила. Кръгъг се застрахова с едно странно писмо от 22.02.2006 г. на тогавашния председател на Окръжен съд Росен Василев, който обявява, че решението на ВАС за незаконосъобразност на решението на ОбС от 2003 г. влиза в сила от 6.02.2006 г.

Въоръжен с това писмо, на 29.06.2006 г., една година след решението на ОбС и 4 месеца след произнасянето на ВАС, кметът издава заповед за подписване на допълнително споразумение. На 11.07.2006 г. е сключено допълнително споразумение, според което РЗП става 815 кв.м, общината получава III етаж /277.80 кв.м/. Този трети етаж не е с нормална етажна височина, а е под 45 градуса. Според същото допълнително споразумение от сутерена, който е с площ 258.5 кв.м, общината ще ползва помещение №5 /склад/ с площ 39.98 кв.м, а "Булинтра" - снек-бар, битова стая и тоалетна с площ 29.89 кв.м и банков трезор с площ 101.52 кв.м, т.е. обща 131.41 кв.м, представляващи съгласно одобрения идеен проект самостоятелно обособени части. Според началника на отдел "Общинска собственост" Ели Лазарова учреденото право на ползване /за сутерена/ е незаконосъобразно, тъй като няма решение на ОбС за това /решението от 5.05.2005 г. не делегира права за учредяване на право на ползване/. Това трябва да стане чрез търг или конкурс.

На 9.10.2006 г. е издадено разрешение за строеж по чл. 142 от ЗУТ (идейна фаза). На 4.12.2006 г. началникът на РДНСК потвърждава законосъобразността на разрешението за строеж. На 25.10.2007 г. - два дни преди изборите, е съставен протокол за откриване на строителна площадка.

НА 29.10.2007 Г. - ДЕН СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ КМЕТСКИ ИЗБОРИ, СТРОИТЕЛЯТ "СТРОЙМАКС" ООД - БЛАГОЕВГРАД, СОБСТВЕНОСТ НА КОСТАДИН ХАДЖИГАЕВ, ОТКРИВА ЗАПОВЕДНА КНИГА НА ОБЕКТА.

Градежът започва ден след като Лазар Причкапов губи кметския си пост, а Радослав Тасков - председателството на ОбС.

На 4.11.2007 г. кмет на община Благоевград става Костадин Паскалев. На 30.11.2007 г. той назначава комисия, която да изследва основанията и обстоятелствата около сключното допълнително споразумение. Сроковете за обжалването му обаче са изтекли отдавна и въпреки становището на комисията кметът няма правни възможности за отмяна на допълнителното споразумение. Оттук насетне "Булинтра" започва да кореспондира само с председателя на ОбС Хаджигаев, чиято фирма строи бизнес центъра и който е съпартиец на Георги Прегьов.

На 10.02.2009 г. Деливерски внася при Хаджигаев предложение за решение на ОбС за промяна на договора с допълнителното споразумение към него, с което община Благоевград се задължава да заплати на "Булинтра" 159 353 лв. за сертифицирането на III етаж на сградата в категория "А+" за енергийна характеристика; дава съгласие за изменение в разпределението на правото за ползване на сутеренен етаж; дава съгласие "Булинтра" да построи за своя сметка фонтан.

На 13.03.2009 г. Хаджигаев праща искането на Деливерски на кмета "за становище и предложение за решение по съответния въпрос". На 27.02.2009 г. кметът отхвърля като незаконосъобразни предложенията на Деливерски в мотивиран отговор до председателя на ОбС. На 10.09.2010 г. Деливерски в качеството си на директор на "Булинтра" отново прави предложение. В поредното си писмо той в основни линии повтаря исканията си от преди 7 месеца. Новото е, че този път писмото е адресирано до председателя на КИП Иван Ризов с копия до председателя на ОбС и кмета.

ТОВА ПИСМО ОСТАВА БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЯ, НАВЯРНО ЗАРАДИ КАТЕГОРИЧНОТО СТАНОВИЩЕ НА КМЕТА, ИЗРАЗЕНО ПО ПРЕДИШНОТО.

На 1.04.2010 г. Деливерски внася искане за одобрение на работни проекти за изгражданата от него сграда и предлага промяна в предназначението на помещенията, ощетяваща общината. На 19.05.2010 г. - в изпълнение на заповед на кмета №517/21.04.2010 г., комисия представя доклад от извършена проверка на обекта и констатира:

- Изградената триетажна масивна сграда, в която се извършват довършителни работи, е без предварително одобрени работни чертежи за строежа; без работни проекти по част Архитектура, част Електро, част ВиК, част ВП, част ПБЗ.

- Представеният за одобрение работен архитектурен проект е с РЗП 854.79 кв.м, с 39.70 кв.м повече от отредената с подписаните от Причкапов документи площ (815,09 кв.м - по одобрен инвестиционен проект).

Комисията предлага на кмета "след отстраняване на цитираните забележки в представените проекти да се направи предложение до Общински съвет за произнасяне с решение за заплащане допълнително на площите, застроени в повече от "Булинтра". След заплащане на допълнителните площи от възложителя ще бъдат одобрени проектите във фаза "Работна".

На 13.07.2010 г. кметът на общината внася предложение до Общински съвет представените работни проекти да се гледат за одобрение от ОЕС, след като "Булинтра" заплати допълнително заетата площ от 39,7 кв.м по пазарни цени на лицензиран оценител (законът забранява друго). Кметът предлага и промяна в подписаното от Причкапов допълнително споразумение, която конкретизира помещенията на сутерена на сградата и тяхната площ, които ще ползва община Благоевград. То не удовлетворява исканията на "Булинтра" от 1.04.2010 г. Председателят Хаджигаев го предоставя за разглеждане само в комисията по икономика и приватизация, с председател Иван Ризов.

На 15.07.2010 г. в Общински съвет е заведено становище от Деливерски до председателя на КИП Иван Ризов във връзка с предложението на кмета. Кой и на какво основание е предоставил предложението на кмета на частното лице Деливерски, преди с него да се запознаят дори членовете на ОбС или на КИП, да отговорят председателят на ОбС и председателят на КИП.

На 1.09.2010 г. КИП се произнася със свое становище, в което въпреки становището на кмета дава съгласие за сертифициране на сградата клас "А+" по Закона за енергийната ефективност, предлага ОбС да учреди съсобственост на общината с "Булинтра" на III етаж, който по договор е общински.

НА 10.09.2010 Г.

КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА ОТ КМЕТА ЗА ПРОВЕРКА НА СТРОЕЖА НА "БАНКОВИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ОФИСИ", УСТАНОВЯВА МНОЖЕСТВО НАРУШЕНИЯ,

сред които липса на строителен надзор; съществени изменения и отклонения от съгласувания конструктивен проект; промяна на предназначението на помещение, собственост на общината, без нейно съгласие; изпълнени ВиК мрежи без одобрен ВиК проект; извършване на стоителство в нарушение на ЗУТ без одобрени работни проекти по част ВиК, Електро, ПБЗ и Геоложки доклад. Налице е основание за започване на административно производство за спиране на строителството.

На 21.09.2010 г. Деливерски внася предложение за поправка на технически грешки, което дава формални основания на председателя на КИП да поиска кметът да внесе ново предложение в ОбС. Това става на 10.11.2010 г.

На 13.12.2010 г. кметът внася ново предложение в ОбС, в което потвърждава предишното си становище. Предложението е съпроводено с писмо до председателя на ОбС, в което напомня, че "съгласно чл. 2 на допълнителното споразумение към договора "Булинтра" се задължава да предаде на общината в завършен вид като нейна собственост """ етаж на новопостроената сграда. Договорът и допълнителното споразумение към него са надлежно вписани в Службата по вписванията и следва да се изпълнят задълженията по тях. Считам, че няма правно основание за възникване на съсобственост между община Благоевград и "Булинтра" АД в III етаж на сградата."

На 28.12.2010 г. Деливерски в писмо отново до председателя на ОбС "като заинтересовано лице" възразява срещу становището на кмета и настоява да се включи за гласуване взетото от КИП изцяло в негов интерес решение.

На 29.12. 2010 г. председателят на ОбС К. Хаджигаев удовлетворява молбата на работодателя си Деливерски и въпреки становището на кмета внася за гласуване в ОбС предложението на председателя на КИП. С което открито застава срещу интересите на гражданите на Благоевград в защита на интересите на "Булинтра", зад която може би все още стои зам. министър Прегьов. С Решение № 331 ОбС връща предложението относно даване съгласие за изменение чл. 1, ал. 2 от допълнително споразумение към договора от 11.07.2006 г., сключен между община Благоевград и "Булинтра" АД, за ново разглеждане в КИП, КУТКБОЕТ, КБФЕ и ККИРОбСМВОП /общински комисии/.

ПОРЕДНОТО ПИСМО НА ДЕЛИВЕРСКИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ХАДЖИГАЕВ ПОСТЪПВА В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД НА 6.01.2011 Г. "ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД И НЕГОВО ИЗЯВЛЕНИЕ ВЪВ В-К "СТРУМА",

моля да приемете допълнителна инормация по казуса", пише Деливерски. И отново настоява да се учреди съсобственост на III етаж. Председателят за пореден път, и може би с надеждата, че кметът ще промени становището си в полза на Деливерски, отново иска становище от К. Паскалев. Кметът повтаря мотивите си за незаконосъобразност на искането на Деливерски.

На 28.02.2011 г., "във връзка с възникнал дебат в КИП", Деливерски праща поредното си послание до председателя на ОбС и изпълнител на строежа му. Предоставя му документи за подкрепа, сред които "извадка от проектозакона за енергията от възобновяеми енергийни източници, вече гласуван от Народното събрание на 23.02.2011 г., от която е видно, че целите на закона са в основата на всички направени от дружеството инвестиции в сградата". "Вашата подкрепа ще бъде и първата крачка в изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление при провеждането на политиката в областта на насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия, енергия за охлаждане от възобновяеми източници, регламентирани в посочения закон", опитва се да подскаже защитни тези на председателя човекът, стоящ зад Деливерски. Към това писмо Деливерски прилага и една твърде интересна таблица за стойността на инвестициите съгласно сключените договори за доставка на материали, изработка и монтаж по окрупнени показатели на сградата. Таблицата сочи една твърде шокираща сума - 1 985 317 лв. без ДДС, неколкократно надвишаваща посочената в едно от писмата на Деливерски от февруари 2009 г.

На 15.03.2011 г. КИП отново излиза със становище, което предлага в нарушение на договора да се учреди съсобственост между, общината и "Булинтра" на 3 етаж на сградата. Отказала се е от предишното си предложение да се сертифицира сградата в енергиен клас "А+", което би струвало на данъкоплатеца 159 000 лв. Кметът не променя становището си и настоява III етаж да остане изцяло общинска собственост.

Двете становища заедно с писмата на Деливерски са внесени за разглеждане от сесията на Общински съвет, насрочена за 31 март, четвъртък. Липсват становища на комисиите по бюджет, финанси и европроекти, устройство на територията и контрол по изпълнение на решенията въпреки изрично записаното в решението на ОбС от 29.12.2010 г. казусът да се разгледа освен от КИП и от КУТКБОЕТ, КБФЕ и ККИРОбСМВОП.

Ще пренебрегнат ли съветниците собственото си решение, ще се произнесат ли по казуса и в чия полза, колко и кои от тях ще защитят интересите на жителите на община Благоевград, и колко и кои ще заявят открито подкрепата си за кръга Прегьов-Деливерски-Причкапов-Тасков-Хаджигаев-Ризов ще стане ясно на сесията в четвъртък. Дотогава двамата заблудени ГЕРБ съветници Красимир Роячки и Кирил Илиев, които си помислиха, че лесно ще излъжат обществеността, вменявайки вина на кмета на общината за прегрешения, извършени от К. Хаджигаев и кръжеца му, ще имат възможност да попитат лидера си защо не им е предоставил пълната информация по казуса "Булинтра" или защо ги е набутал в схема, която се изсипва като бумеранг върху кръга "Булинтра" и може да коства кандидаткметското място на Хаджигаев.

Дали някой от неговите партийни опоненти не подбутна двете млади и неподготвени момчета в това приключение"

Още за: К. Паскалев  обвинение  договори Още от: Отблизо

Добави/гласувай в Свежо   Сподели във Фейсбук Запомни    За печат


24 коментара

30 март 2011 03:09 | спийдфайър
Оценка:
6
 (
8
 гласа)

Над мястото тегне прокоба !! Никой няма да види бело видело, нито "собствениците" от Интра нито всеки който се докосне до него !! Живи са наследниците на имотите !! А комунягите който го откраднаха са вече в гроба !! Сега са наред "демократите " !!


30 март 2011 09:08 | анализатор
Оценка:
16
 (
20
 гласа)

Този път и кмета и журналиста са се постарали да предадат много по-ясно схемата за ощетяване на общината. Това е типична схема на благоевградско октоподче, с традиционните участници в него. Единствения, който липсва е Урдев, ама то не останало етажче и за него - сигурно защото си взе вече едно общинско. Инфантилните съветници Роячки и Илиев не ги коментирам, защото те са дребнави и заблудени душици, които изобщо не знаят за какво става въпрос, а гледат я место за следващия Общински съвет да си гарантират, я някоя дребна стотинка да изкарат от въздуха.


30 март 2011 09:13 | журналист
Оценка:
-7
 (
15
 гласа)

Колко стрева една такава статия, бе? Теа в общината нема ли за какво друго да харчат парите на хората?


30 март 2011 09:23 | до всички
Оценка:
9
 (
17
 гласа)

ризов продава гориво на далаверски, хаджигаев строи с фирмата си сградата на далаверски, и още и още.. чобанова е в топла връзка с далаверски, ...на хранилката следват тасков и прочие, хубаво е да се видят протоколите от гласуванията в общински съвет, там също ще се потвърдят тези неща,..


30 март 2011 09:44 | ние
Оценка:
-8
 (
18
 гласа)

по-платена статия от тази не сме виждали, нали?? личи много ясно тенденциозното отношение към определени лица... кмете, да кажа и аз като един по-горе - защо не харчиш нашите пари за нещо полезно, а да си правиш реклама с такива платени статии? срам нямаш ли? да не мислиш, че хората ядем доматите с колците??


30 март 2011 09:47 | СДС-ДСБ
Оценка:
12
 (
14
 гласа)

Двете наивни момчета ще ги отсвирят от ГъРБ, ако изнесеното е вярно. Явно някой ги е подвел и сега ще изгорят. Нали затова са бушоните! Хаджиболтов не изпуска кокала. Ясно е какво ще посредва, ако случайно стане кмет!


30 март 2011 10:16 | струмско
Оценка:
-6
 (
12
 гласа)

що варвате на тая статия бе хораааа, не четете ли колко е прозрачна, от километри се вижда че общината кмета и цялото там войнство са си я платили, един господ знае колко парички са се изръсили вместо да закарат в некоя детска градина тоалетни принадлежности например те плащат хилядарки за подобни платени материалчета.. пари ти под столчето а кмете, що се газираш така не подскачай толкова, чофнаха те и рипкаш


30 март 2011 10:37 | zapoznata
Оценка:
-2
 (
16
 гласа)

тази статия струва 7 000 (седем хиляди) лева. та питам откъде има тези пари спириева за да ги плати. всъщност това не е ли платена статия от предизборната пропаганда на паскалев. по всичко личи че този лъжец за пореден път ще излъже и след като бъде помолен пак "ще спаси"Благоевград и ще се кандидатира .паскалев този път те чака големо дърво и ти и тази скумрия спириева се махайте по скоро че след изборите ще си ходиш до старчево през Македония защото от тук няма да можеш да минеш


30 март 2011 11:45 | 123
Оценка:
6
 (
14
 гласа)

Заболя ли ги някои, че е казана истината - да. Пролича си от коментарите. Гербери аут от предстоящите избори - не заслужавате доверието на хората.


30 март 2011 13:02 | до 123
Оценка:
-1
 (
11
 гласа)

коя истина, твоята? само ако си в играта на кмета може да кажеш нещо подобно, защото няма как като външен човек да знаеш историята около този случай.. и какво забъркваш ГЕРБ, някъде в схемата да са участвали съветниците, които бяха избрани едва през 2007, а проблема с тая сграда е от цели 11 години? другия път се изказвай по-компетентно, лижейки зад. ика на градоначалника си, защото си смешен с коментара си.. на крива ракета космоса й пречи


30 март 2011 13:36 | Ita est
Оценка:
1
 (
7
 гласа)

В крайна сметка всичко е ясно! Паскалев се е опитал да прецака фирмата още 1996 като и развали договора и да го даде на Ганджов да го строи. Сега всичко е свършило и той забравя няколко факта: ако имаше начин ВАС щеше да развали сделката, опитите на фирмата да си възвърне това което е построила за общината са законосъобразни но ще докажат некомпетентността му, и ще покажат истината защо и как отказва да изпълни договора му.


30 март 2011 16:00 | ia
Оценка:
7
 (
7
 гласа)

Обикновено по повод на такива статии се изписват по стотина коментара, виждаме "щатните" драскачи от БСП и ГЕРБ да се заливат словоохотливо с експресивни слова, а днес има за какво да се хванат, защото не пръст е подаден, а цяла ръка. Защо не се захапете де. Струва ми се обаче, че и двете страни имат интерес да си трайкат. Многооооо постни коментари.


30 март 2011 16:14 | атака
Оценка:
5
 (
5
 гласа)

Напълно съм съгласен -- всички са в далаверата... и предишни и сегашни. А на оня миш тасков утре ще му гласуват продължаване на договора на офиса.
Боклуци


30 март 2011 17:43 | весо
Оценка:
2
 (
8
 гласа)

Далаверски е добър гей, но се крие. Яко дупе има и всички го яхат.


30 март 2011 18:11 | 124
Оценка:
1
 (
5
 гласа)

Смрадиева що не го гепиш тоя далаверец. Добре ке ти дойде ма.


30 март 2011 20:59 | Тодор
Оценка:
5
 (
7
 гласа)

Хаджигаев построи тази зграда, Хаджигаев построи като подизпълнител на Агромах и улиците и кръговите кръстовища в града ....и още, и още обществени поръчки минават през фирмата му Строймакс ! Защо гласувахме като идиоти за ГЕРБ като нищо не се е променило..... ? Всички скандали в общината минават през председатела на ГЕРБ - защо гласувахме за Бойко и Косьо като е по-лошо от преди !!


30 март 2011 21:35 | диди
Оценка:
5
 (
7
 гласа)

Никой не е очаквал че хаджигаев ще играе срещу хората който му имат най много доверие и му вършат всичката работа това са момчета който не се подмазват нямат никаква изгода. но съм сигурнен че Илиев е много в част със законите и правата на гражданите се бори за тяхната справдливост .но тези алчни копелета Паскалев и Хаджгаев не им прави чест да ги мамят и лъжат не се наядоха но ще им заседне един ден
Свалям шапка на това честно момче Илиев такива ато него са единица.


30 март 2011 21:43 | марио
Оценка:
4
 (
8
 гласа)

Роячки и Илиев не се страхувайте от тезе ненали са управници Паскалев не си слага подписа без за него да има от тлъстата баница почти в всяка зграда има по един апартамент а сега се прави на честна женичка но какво да прави човека като трябва да подсигури всичките си лююбовници
Чест и почтания на младите хора


30 март 2011 23:11 | питащ
Оценка:
-1
 (
5
 гласа)

Не разбирам какво се подсмивате на Илиев и Роячки? Опаки хора сме това българите. Един път някой ще прояви по-твърда гражданска позиция да излезе някоя схема на яве и ще вземете да го изкарате едва ли не малоумен. Та нали това им е работата на общинските съветници- да защитават интереса на местната общност. А както се вижда по един или друг начин са го постигнали в случая. Така, че най-малко те трябва да са предмет на коментарите. Другото е къде къде по-интересно.


31 март 2011 01:17 | адвокат
Оценка:
2
 (
4
 гласа)

ууууу отново дългата ръка на аршинкова как ще пропусне такава консултация


31 март 2011 03:59 | ВC
Оценка:
3
 (
5
 гласа)

Добавете и името на Венци Койухаров за да не се обиди. И тои намаза....


31 март 2011 08:54 | джумайлия
Оценка:
2
 (
4
 гласа)

Илиев и Роячки не са виновни, че искат да знаят истината, само че настъпват шефчето си Хаджигаев, който за да строи е готово да продаде и майчиното си мляко. Искат да знаят истината-получават я толкова подробно и надлежно от кмета Паскалев, че това е една показна лекция за законност и защита на общинските интереси. Сами може да си направите вече изводи от сравнението Паскалев-Хаджигаев. Сещате се какво ще стане, ако това строителче ни стане кмет-жална ни майка, ще останем без град.


31 март 2011 10:21 | хахо
Оценка:
2
 (
4
 гласа)

Да се срути тая мазна сграда и да си върнат зелената площ!!!!! А тези изброените по-горе у панделата!


31 март 2011 14:16 | до всички
Оценка:
1
 (
3
 гласа)

да, ама не, не им имна номера на ризовци, и другите подръжници на далаверски, но правилно причкапов им каза, има много още да учат тая политика, сами си вкараха автогол... "умните момченца" от герб и сателитите им... а и ризов щеше да се разплаче, изпусна паричките...
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар

ИмеКоментар

Въведете кода от картинката

 Реклама

   
Информационна агенция STRUMA.COM - първи в новините на югозападна България. STRUMA.COM е запазена марка и като независима медия няма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименования.