Звучен шамар! Първото управленско решение на кмета Томов -Незаконно! КЗК отмени заповед на градоначалника, отказал да сключи договор със законно избран оператор на новото депо 

11.02.2020 20:43   19681 прочита Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/  със свое решение от днес 
ОТМЕНИ   категорично като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО   първото управленско 
решение на  кмета на община Благоевград - Румен Томов, да   прекрати 
процедурата за възлагане на  обществена поръчка за избор на оператор  на новото депо край село Бучино, което обслужва 5 общини – Благоевград, Симитли, Кочериново, Бобошево и Рила.  

Комисията връща преписката на кмета Томов със задължителни указания  за продължаване на процедурата  със   законно   избрания по време на предшественика му Атанас Камбитов оператор, а именно. ДЗЗД Регионално депо- Благоевград 2019 " 

До решението на КЗК се стигна, след като в първия месец от встъпването си в длъжност-кмет на община Благоевград, Румен Томов прекрати договора с оператора, обявявайки, че ще започне нова процедура, и че това, което може да прави избраният по време на управлението на Камбитов оператор на депото  , може да свърши и общинска фирма "Биострой. Томов посочи, че ще се купи техника, ще  се вземат лицензи, необходими за опериране и   управление на депото, без обаче да обясни, колко време  и какви общински  финансови средства ще са необходими да се приведе   фирма "Биострой " в законова форма да изпълнява сложните функции  на оператор на депото.

Кметът  Томов посочи Камбитов, като еднолично взел решението, кой да е оператор на депото, без да се съобрази, че в случая физическото лице няма никакво отношение, и  че процедурата и избора на оператор се извършва от институцията кмет на община Благоевград, предоставила терена  за изграждането на съоръжението, а не от лицето  "Томов", "Камбитов", или което и да е друго физическо лице.  

Кметското решение провокира незабавна реакция от страна на избрания оператор   "Регионално депо -2019 ", който   депозира жалба в КЗК, прилагайки към нея всички необходими доказателства за законността в провеждането на процедурата и цялата необходима документация, въз основа на която е избран за победител, наричайки мотивите на Томов за спиране на процедурата  - "абсурдни и смехотворни "..

     
В жалбата си консорциумът твърди, че предвид публични изказвания на градоначалника Томов, са налице : „политически противоречия за начина на експлоатация на депото и на политическа основа новият кмет 
търси начини за промяна на легитимно и влязло в сила решение”. Жалбоподателите са   категорични, че в решението на новия кмет на Благоевград липсват всякакви законообосновани мотиви за спиране на процедурата.

Нещо повече : От консорциумът твърдят, че кметското решение е взето без  да се съобрази какви ще бъдат последствията  за населението  и какви ще бъдат финансовите загуби за Благоевград  и респективно общините, които депото трябваше да започне да  обслужва до  момента. 
Припомняме, че жизненонеобходимото за хората в петте общини съоръжение, което се строи с години, има комплексно разрешително и трябваше да започне да работи и да приема боклука на общините в сдружението.    

Разглеждайки обстойно жалбата на оператора, както и възражението на кмета Румен Томов,  подробно, в няколко листа решение, КЗК намира, че жалбата на ДЗЗД " Регионално депо-Благоевград 2019 " е категорично ОСНОВАТЕЛНА И ОБОСНОВАНА, и че операторът е избран в ПЪЛНО СЪОБРАЗЯВАНЕ И СПАЗАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. 

Намира възражението на кмета на общината Румен Томов като НЕМОТИВИРАНО, а решението му НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО . Затова КЗК разпорежда на кмета Томов :Да продължи процедурата от последното законосъобразно действие и да пристъпи към   сключване на договор с определения 
изпълнител. Кметът на общината /като институция, не като физическо лице /  като възложител на поръчката е следвало да сключи договор за изпълнение дейностите по поръчката, или да я прекрати в условията на законосъобразност, при условие, че  съществува   отпаднала необходимост. Такава в мотивите на кмета Томов не е установена. Това, че кметът е сменен, не  обезсилва  действията на Камбитов, като предишен  кмет на общината.

 Комисията смята, че е  налице  декларирано намерение от градоначалника  договорът да бъде възложен по друг ред, но не е посочено как точно ще стане това.   "Каква е степента на сигурност, дали новото намерение ще бъде благоприятно за общините, или пък да е посочено някакво предимство, с което да се превъзхожда, проведената от предшественика му процедура"..

Казано накратко:  Томов иска прекратяване на процедурата, отказва да сключи договор, но не ИЗЯСНЯВА ЗАЩО ГО ПРАВИ И КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТОВА МУ ДЕЙСТВИЕ.  Решението на КЗК може да се обжалва в законов срок. Спорът между жалбоподателя и кмета Румен Томов ОБАЧЕ, спира дейността на новото депо за НЕИЗВЕСТНО ДЪЛГО време. Общините, които трябваше да започнат още в края на миналата година да депонират отпадъците си там започнаха да търсят начини да извозват боклуците си в съседни общини.

Това е свързано с разходи, които значително утежняват бюджетите им, правят се необосновани разходи, да не говорим, че в региона всяко депо, каквото е това в Разлог например, където вози боклука си Симитли, има ограничен капацитет. Затова и кметът на Разлог Красимир Герчев сключи договор със Симитли с условие : Започне ли боклукът на Симитли да им натежава, то той ще прекрати договора НЕЗАБАВНО..

Не ясно е къде другите общини возят в момента и какво им струва забавянето на работата на депото. Колко загуби Благоевград от спирането на работата му, ще съобщим скоро.  Изправени ли сме пред криза с боклука в близките месеци?! Това е въпросът, който жителите на петте "излъгани " общини скоро ще зададат, особено, ако се окаже, че започнат да отказват да приемат  боклука им.

Налице е решение на благоевградския кмет, което ни изправя пред реална опасност от СТРАШНА КРИЗА С БОКЛУКА.. И на фона на такъв сериозен проблем, който се задава, и който бе отминат с мълчание, днес кметът Томов събра на пресконференция   журналистите,  за  да им прочете поредната "новела" от дейността на "Екипа Камбитов", целейки се този път в най-печелившото общинско дружество "Благоевград Инвест, " Дружество ,което за миналата година донесе над 1 000 000 лв. печалба за общината. Дали пък дружество "Благоевград Инвест" няма да последва съдбата на "Благоевград Фест", което по искане на новата управа  бе закрито?. По темата очаквайте подробности...    , 
П. Костадинов