ВАС се произнесе: Отнемат лиценза на Феникс Дупница след големия пожар под моста на АМ Струма 

29.04.2021 14:44   7434 прочитаВърховният административен съд (ВАС) потвърди  решението на Административен съд – Кюстендил, с което  съдът е отхвърлил жалбата на "Феникс Дупница" ООД срещу решение . на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за отнемане на разрешение за извършване на дейности с отпадъци 

Върховните магистрати приемат, че Кюстендилският административен съд е постановил правилно решение и не са налице никакви основания за отмяната му. 

На дружеството са били наложени административни наказания за административни нарушения, извършени за период от три години при съхранението на отпадъци на различни площадки. С наказателни постановления № ЗЗ-А-16/21. 12. 2018 г. и № 20-А-5/24. 06. 2019 г., издадени от директора на РИОСВ – Перник, на жалбоподателя са наложени две административни наказания "имуществена санкция" на основание разпоредби от глава шеста, раздел II от ЗУО - съответно чл. 135, ал. 1, т. 1 от ЗУО и чл. 155, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. И двете наказателни постановления са потвърдени с решения на Административен съд – Кюстендил. Решението на ВАС е окончателно . 

Припомняме ,че фирмата доби скандална известост след като в база край  край виадукта на АМ "Струма" избухна  пожар, при който бяха повредени колоните на моста на новостроящата се магистрала Струма, а ремонтът им струваше1 600 000 лева . Въпреки множеството предписания фирмата отказа да изчисти боклуците с твърдението ,че не са нейни ,а проверка установи ,че лекарствените отпадъци са собственост на Феникс ,тъй като имали договор с фармацевтична компания .Боклуците са съхраняани там противозаконно ,затова се прибегна до искане за отнемане на лиценза и. 

П. Попов