В спешно писмо до Националния оперативен щаб! Кметът на Петрич с предложение в помощ на фирми и предприятия с чуждестранно участие  

16.05.2020 09:00   10073 прочитаВ писмо до Националния оперативен щаб и НСОРБ кметът Димитър Бръчков 
предлага реципрочен принцип на режима на преминаване на погранични 
работници по смисъла на Заповед РД-01-265/14. 05. 2020 г. на Министъра 
на здравеопазването и разширяване на обхвата на действието й. Мотивите 
за предложението са обвързани с факта, че на територията на община 
Петрич има регистрирани хиляди търговски дружества с чуждестранно 
участие – предимно от Р. Гърция.

В условията на епидемичната обстановка и наложените в тази връзка ограничителни мерки тези предприятия са изключително затруднени да осъществяват дейността си.  
 В горепосочената заповед на Министъра на здравеопазването е предвидено, 
че забраната за влизане на територията на страната не се отнася за 
погранични работници. Предложението на кмета на община Петрич Димитър 
Бръчков е да се разшири обхвата на изключението, като се добавят и 
управителите на дружества със седалище в погранични райони, тъй като 
дружествата са оставени вече два месеца на „ автопилот“ и това може да 
нанесе непоправими вреди на бизнеса.

Отворено писмо за търсене на решение се изпраща и от юридически и физически лица в община Петрич, работещи с бизнесмени от съседна Гърция. Предвид обстоятелството, че много български граждани от погранични общини работят предимно като сезонни работници в Р. Гърция, кметът предлага още да се проведат преговори с гръцкото правителство, което да приложи реципрочни мерки спрямо българските погранични работници.

„Това е изключително важно, защото стотици български граждани са лишени от доход. Тази мярка ще се отрази позитивно, както на бюджетите на самите граждани, така и на бюджета на българската държава“, допълва Димитър Бръчков. Припомняме, че кметът на община Петрич е член на УС на НСОРБ. 

В. Иванова