Отвориха "стара рана" в Гоце Делчев: Ще разреши ли общинският съвет строеж на втора джамия ?! 

19.06.2022 15:20   21382 прочитаПредложение на кмета на Гоце Делчев Владимир Москов е на път да разбуни духовете в града, повтаряйки сценарий от преди повече от 10 години. За предстоящата сесия на общинския съвет градоначалникът внася предложение за изготвянето на ПУП и промяна на предназначението на терен, на който да бъде изграден мюсюлмански молитвен храм.

Кметът мотивира предложението си с искане на мюсюлманското изповедание за построяването на джамия, която да бъде разположена на 350 квадрата от посочения терен.

Сградата ще бъде на два етажа с височина 10 метра, в нея освен зала за молитви, ще бъде отделено място училище, както и зала, където да се събират имами от страната. В предложението си кметът Москов припомня на съветниците, че на заседание на ОБС, проведено през 2009 година е одобрен ПУП за застрояване на Гоце Делчев. 

В точка 2 от решението е прието, че до приемането на нов устройствен план -план за регулация и застрояване да не се променят показателите за застрояването, чрез изменение на ПУП в кварталите, без изрично решение на ОБС.

И тъй като в момента отреждането на имота не отговаря на инвестиционното намерение на възложителя, кметът предлага на ОБС да се даде разрешения за изготвяне на ПУП и да се промени предназначението му, така че имотът да се отреди за "религиозни дейности". 

Инвестиционното намерение и внесеното от кмета предложение е било разгледано и обсъдено на председателски съвет в петък, който е продължил много дълго. Съветниците от ГЕРБ били категорично против приемането на предложението на сесия, тъй като преди да се гласува проектът за ПУП и изграждането на джамия, според тях, трябва да се направи допитване до хората.

Само референдум може да успокои напрежението, което задължително ще възникне, ако ОБС вземе такова решение. Част от представителите на БСП също били против приемането на подобно предложение, подозирайки, че разрешаването на строежа ще взриви  сериозно недоволство сред съгражданите им, така както се случи, когато за първи път се заговори за изграждане на втора джамия в Гоце Делчев. 

Инвестиционното намерение на мюфтийството е от преди години, но не бе реализирано именно заради невъзможността на посочения терен да се строи, без промяна на предназначението му. Тогава намерението предизвика брожения и недоволство сред жителите на града, както и сред общинските съветници и намерението не бе реализирано. Днес то отново е на дневен ред. В момента в Гоце Делчев има 1 джамия и 4 черкви. Джамията обслужва около 800 човека, а черквите около 20 000 души. Ще разрешили Общински съвет- Гоце Делчев строеж на втора джамия в града предстои да се разбере на предстоящата общинска сесия. 

Вяра Колева