Кметът на Благоевград Илко Стоянов уволни наместника на селата Дебочица и Габрово Добрин Хамбарджийски 

20.06.2022 13:56   25575 прочитаКметът на Благоевград Илко Стоянов смени досегашния кметски наместник на селата Габрово и Дебочица - Добрин Хамбарджийски. 

Причината за предприетите действия е извършено административно нарушение, касаещо незаконен дърводобив. В тази връзка има и издадено наказателно постановление от страна на кмета Стоянов. 

Трудовите правоотношения на Добрин Хамбарджийки са прекратени, считано от днес. 

Мястото му ще заеме Нина Николова, която до този момент изпълняваше длъжността „Домакин“ в Дом за пълнолетни лица с деменция “Св. Мина”, с. Падеш. 

П. Попов