Излязоха "на светло" интересни факти около претендент за ректорския пост в ЮЗУ "Н.Рилски"! Изненадващи разкрития за бившия декан на Философския факултет проф. Г. Апостолов 

21.05.2020 16:29   18046 прочитаСензационни разкрития бяха направени на Факултетен съвет на Философския факултет в ЮЗУ " Неофит Рилски ". Оказа се, че бившият декан на   факултета и кандидат -ректор на ЮЗУ "Неофит Рилски " ,професор Георги Апостолов всъщност не назначен като професор по "Философия"в ЮЗУ  и не е  хабилитиран   преподавател  по философия. Изнесените факти бяха крайна изненада за колегите на професор Апостолов,които останаха изумени от разкритията, направени по време на провеждания Факултетен съвет. 

Съветът  беше свикан, за да се разгледат организационни въпроси и като последна точка бе определяне на натовареността на преподавателите за следващата академична година 2020 -2021-ва .Сериозна дискусия се заформила, когато дошъл реда на проф. Апостолов.

Дискусията започнала,след като  колеги  на Апостолов съобщили ,че той е  назначен в университета като професор по направление "Администрация и управление ". На това основание е  изказано категорично мнение да не му се възлагат часове по Философия, тъй като по изискванията на Националната агенция за оценяване и  акредитация  часове се възлагат само на хабилитирани преподаватели по философия.

По време на обсъждането  е изнесена и информация, че когато Апостолов   е подавал документите си за професура е посочил, че над 80 % от ангажиментите му ще бъдат извън Факултета по философия, както и че професор Апостолов няма защитен докторант. Сред тримата, на които той е ръководител, само един е докторант по Философия.

Изводът, който се наложил  след дебати, е че професионалните интереси  на професора са извън предмета на философията. Публикациите на Апостолов са в сферата на управлението, имал няколко  публикации, които не можели да се окачествят като типични публикации на философска тематика, тъй като   само в заглавията им са споменати имена на философи, коментираха присъствали на  съвета.

След всички изброени факти се пристъпило към гласуване, резултатът от което  бил категоричен: Професор Апостолов няма да има часове във Философския факултет.. Припомняме, че професор Георги Апостолов бе сред кандидатите за ректор на ЮЗУ " Неофит Рилски"по време на избора миналата година.  

На общото събрание на университета  за професор Апостолов гласуваха 42-ма от присъстващите, а с почти 4 пъти повече гласове ректор на университета, за втори мандат, стана професор Борислав Юруков.  

П. Иванова