Из сесията на ОБС: Напрежение, кавги, нови председатели на комисии и поведение като в кръчма белязаха днешното заседания на благоевградския минипарламент 

31.07.2020 14:30   11697 прочитаПоредната редовна сесия на благоевградския общински съвет се от 9:30
часа днес в зала „22 септември“. Още от самото и начало в залата се
усещаше напрежение във въздуха между съветниците, които говореха един
през друг и на няколко пъти изпадаха в разпалени спорове и дебати.

Градоначалникът Румен Томов през цялото време изглеждаше отегчен от
дискусиите и неколкократно излизаше да пуши цигари. Някои от
съветниците в същото време се караха, други се бяха излегнали на
столовете, а пък трети ядяха сандвичи по време на сесията. В същото
време юристката на общината Петя Гюрова колабира, наложи се
общинските съветници да й окажат първа помощ, което
доведе до 10 минутна почивка.

Едни от важните точки които се обсъждаха и имаше дебати между съветници
 бяха: Отчет за дейността на Общински съвет Благоевград,
Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Благоевград, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на
граждани, ползване и управление на общинските жилища в Община
Благоевград, както и Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община Благоевград.

По време на обсъждането на отчета за дейността на Общински съвет,
стана ясно, че днес общинският съветник и заместник-председател на ОБС
– Благоевград Калоян Ханджийски е подал оставка от председателския
съвет, той на няколко пъти влезе в конфронтация с шефа на местния
парламент Андон Тодоров.

В нервен сблъсък влезе и д-р Вл. Пандев от БСП неколкократно, като изказа
възмущението си от ръководенето на Тодоров и предложи освобождаването
му и нов избор на председател.

От друга страна пък Кирил Ваклинов предложи председателският съвет да
се съкрати на 4 човека, което доведе до още напрежение и конфликти и
отново до 10 минутна почивка, след която бяха избрани 4-има нови
зам. председатели - Евгени Бибов, Кирил Ваклинов, Гергана Муртова и
Мехмед Вакльов, а предишните бяха освободени.

По време на караниците около новите заместници, бившият ОБС председател Радослав Тасков поиска думата и недвусмислено заяви : Вече ми е неудобно да присъствам на подобни заседания, толкова време вече съм тук и такова нещо не се e случвало, аз и моята група винаги сме имали ясна позиция по важни за
общината въпроси, но в момента гласуваме "въздържал се".

Спрете да занимавате хората със себе си и започнете да работите, обърна се
Тасков към съветниците, които според него, вместо да решават важни за
града въпроси, продължават да мерят егото си. Той уточни, че освен
финансовата криза, в която е Благоевград, вече се преминава и към
управленска криза. "Вместо да обсъждаме защо детско отделение е
затворено, какво става с кучетата, с дупките, с училищата, как ще учат
децата в условия на пандемия, вместо това темите тук са други, каза
Тасков и отказа да участва в дебати около структурата на ОБС.

В крайна сметка съветниците докладваха поредица от точки, като се прие
местния парламент да намали с 2 лева наема на тротоарното право в
центъра на Благоевград и удължаването на договорите за наем на
общински жилища от 3 на 5 години, а правото им на закупуване ще трябва
да е 6 години след настаняването. Казусът за безстопанствените кучета
ще се разглежда отново.

Л. Христова