Емблематичната за Благоевград фирма "Бодрост" отново на тезгяха, цената падна рязко 

28.05.2020 11:18   30331 прочитаБлагоевградската фирма "Бодрост" отново е обявена за публична продан от частен съдебен изпълнител. Началната цена на наддаването за целия терен на фирмата, който се разпростира върху обща площ от 1519кв.м. в центъра на Благоевград, започва от 1 647 863.20лв. без ДДС. За първи път 5-етажната сграда бе сложена на тезгяха през март 2017 година, а цената тогава бе 2 359 580лв. През януари 2018 тя остана почти непроменена - 2 330 098лв. Сградата, обявена като производствена за кожарска, кожухарска и обувна промишленост, е с богата история.

През 1998 година е обявена за приватизация, а 75% от акциите купува фирма "Вамос", собственост на Спас Стамболиев. Останалите 25% остават общински, а няколко години по-късно Стамболиев придобива и тях. През 2000г. "Бодрост" АД е едно от най-печелившите предприятия в областта и се нарежда на 8-мо място в Пиринско с продукция, предназначена за износ на стойност над 5 млн. долара. Златните години за фирмата обаче отминават и то изпада в тежка финансова криза. Днес върху сградата тежат няколко ипотеки.

Заложен кредитор на дружеството от 2018 г. е благоевградската фирма „Металком инвест” ЕООД на Иван Давидков, на когото „Бодрост”АД дължи 1 008 911, 90 евро. Справка в търговския регистър сочи, че представител на фирмата е Спас Стамболиев, а освен него, в съвета на директорите са още бившият "червен" секретар на община Благоевград Владимир Спасов и Спаска Лунджова Според доклад на независим одитор, направен през 2018 година, дружеството не погасява задълженията си поради недостиг на средства. Заключението е, че пасивите надвишават активите със 148хил.лв., което предизвиква съществена несигурност относно нормалното продължаване на дейността му.

До момента сградата в центъра на Благоевград още не е продадена, но през март тази година шивачките бяха освободени и пратени на трудовата борса, което е индикация, че фирмата, която преди години бе една от водещите в шивашкия бранш, се готви за прекратяване на дейността. Към днешна дата Стамболиев е назначен като охранител на обекта и "гид" на мераклиите, изявили желание да го огледат с цел закупуване.

П. Пенева