Делото "Галеви" на финала! Чакат решение за конфискация на имуществото за милиони 

29.06.2020 15:04   12019 прочитаОкръжен съд – Кюстендил обяви за решаване делото за отнемане на престъпно придобито имущество, което КПКОНПИ води срещу Ангел Христов и Пламен Галев, известни като "Братя Галеви", и техните съпруги 

Окръжен съд- Кюстендил, под председателството на съдия Татяна Костадинова проведе последното открито заседание и обяви, като изяснено от фактическа и правна страна делото за отнемане на престъпно придобито имущество, което Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) води срещу Ангел Христов и Пламен Галев, известни като "Братя Галеви", и техните съпруги. Предстои съдът да се произнесе с решение. 

По време на днешното заседание, съдът прие допълнителната – 2- ра Съдебно икономическа експертиза по делото, изготвена на вещите лица. Заключението й бе оспорено от особените представители на ответниците и от упълномощения представител на „Макса лимитед“. От Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, заявиха пред съда, че поставената задача е изпълнена коректно от вещите лица и се обявиха за приемане на експертизата. 

Представителите на КПКОНПИ пледираха, Окръжен съд – Кюстендил да уважи изцяло искането им за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото от Пламен Галев, Ангел Христов и техните съпруги имущество. Окръжна прокуратура – Кюстендил, в лицето на прокурор Владимир Мицов пледира за уважаване на предявения иск от КПКОНПИ. Той е на обща стойност 4 250 189 лв. 
Особените представители и упълномощения представител, адвокат Капка Гергинова, поискаха от съда да отхвърли изцяло иска на Комисията, като недоказан и необоснован. 

Всички страни по делото поискаха по – дълъг от 1 месец срок за представяне на своите писмени защити. Съдия Татяна Костадинова определи в срок до 15. 08. 2020 година, писмените защити да бъдат представени в съда. Припомняме ,че Христов и Галев от години са обект на издирвне от Интерпол и никой не знае къде се намират в момента .

П. Кирилов