Ќовините на югозападна Ѕългари€
  
   –егистрац舫абравена парола

—кандалът се разраства! ѕоискаха от Ѕ. Ѕорисов да "—паси –упите"! »зпратиха му спешно ќтворено писмо срещу намерени€та на бизнесмена ¬. ѕарапунов да застрои светото м€сто


9 август 2018 12:14  47 коментара   25697 прочитаѕреди броени дни гражданска инициатива "—паси –упите" изпрати отворено писмо до ћинистър председател€ Ѕойко Ѕорисов относно казуса със инвестиционното намерение на фирмата на бизнесмена ¬алентин ѕарапунов да строй къщи за гости и спа комплекс на територи€та на –упите. ≈то какво сочат те в отвореното писмо:

ƒќ
ћ»Ќ»—“Џ– ѕ–≈ƒ—≈ƒј“≈Ћя
Ќј –≈ѕ”ЅЋ» ј ЅЏЋ√ј–»я

ќ“¬ќ–≈Ќќ ѕ»—ћќ

от ѕредставители на гражданска инициатива „—паси –упите”

”¬ј∆ј≈ћ» √ќ—ѕќƒ»Ќ Ѕќ–»—ќ¬,

≈дна от първите ¬и заповеди след спечелването на изборите за кмет на гр. —офи€ през 2007 г., бе категоричната забрана да се издават заповеди за стоителство в обхвата на зелени площи – независимо от това дали са включени официално в градоустройствени€ план на града или не. “огава мнозина строителни предприемачи протестираха, но гражданите на —офи€ ¬и б€ха благодарни за възможността да съхран€т своите паркове и квартални градинки от лавината бетон, изсипваща се върху т€х.

ѕринципната ¬и позици€ за опазването на природата и културно – историческото наследство е факт и впоследствие във всички ¬аши действи€ като отговорен ръководител в държавата ни.

ќбръщаме се към ¬ас като »нициатива подкреп€на от 37 000 човека от ц€лата страна с надеждата, че ще чуете нашата болка за подготв€ното съсипване на местността –упите, където се намира комплекса на пророчицата ¬анга, лечебните минерални извори, природна забележителност  ожуха в това число и кратера на вулкана, защитени природни територии и разкрити€ античен град ’еракле€ —интика. —ъвкупността от всички тези дадености създава неповторимата уникалност на местността. ’ил€ди туристи биват привличани от девствени€ и непокътнат вид на –упите. Ѕаба ¬анга продължава да присъства със енерги€ си и отпечатъка който е оставила върху множество хора. —тотици местни ежедневно ползват благодата на минералните гьолове – непринудено и свободно.  акво повече е необходимо за развитието на адекватни€ туризъм освен привличането на посетители?

 ъде на шега, къде наистина се казва, че ѕетрич е своеобразна държава в държавата и, че дори цар ‘ердинанд завършвал указите си с думите - "ќтнас€ се за ц€лото царство и ѕетричка околи€", за да подскаже на петричани, че разпоредбите важат и за т€х.

—ъвсем не на шега обаче днес твърдим, че в насто€щи€ момент българските закони, касаещи проектиране, устройство на територи€та, разрешаване на строителството и свободата на инвеститорите и бизнеса законно да осъществ€ват идеите си, не важат за община ѕетрич.  ато на първо м€сто визираме главни€ архитект на общината.

ѕри започнали изкопни работи в местността –упите – директно в кратера на вулкана, в непосредствена близост до минералните извори и естествените гьолове, направени от фирма "—» 5 “–≈…ƒ" ≈ќќƒ, започнаха протестни действи€, които от сво€ страна предизвикаха кмета на общината да наложи строителна забрана. “ова потуши общественото мнение и недоволство, но притеснението ни остава, защото фирмата – инвеститор има одобрен застроителен план и издадени строителни разрешени€ за 10 триетажни къщи за гости и —ѕј комплекс и по самонаде€ните из€влени€ на нейните собственици – могат да започнат да стро€т във всеки един момент. Ќещо повече – дори си позвол€ват заплахи към природозащитниците дръзнали да направ€т проблема обществено досто€ние. ¬ момента се прав€т застроителен план и проекти и за съседните имоти, също собственост на тази фирма.

ѕодробностите по издадените документи са €сни за обикновенните граждани, които могат да вид€т публикуваните данни за строителните разрешени€ и заповедта за одобр€ване на застроителни€ план в сайта на общината.

«ащо обаче тези неща останаха скрити за институциите извършили формалните проверки на издадените строителни разрешени€ – регионална екологичната инспекци€ и ƒЌ— ?

ѕри запитване в –ƒЌ—  – Ѕлагоевград ни отговориха, че се касае за комплексен проект, при който се одобр€ват заедно плана за застро€ване и отделните проекти на къщите за гости. “е в такива случаи не провер€вали дали проектите за къщите за гости и —ѕј - комплекса съответстват на одобрени€ застроителен план. Ќеоб€снимо за нас е нежеланието на тези хора да извършат просто математическо действие – да съберат застроените площи на разрешеното строителство и да ги съпостав€т с показателите, които тр€бва да се спаз€т по застроителни€ план.

» като добавим, че към основното разрешено застро€ване би тр€бвало да има и допълващо – тротоари, паркинги, пречиствателни съоръжени€ и други, то коефициента на интензивност става още по-висок.

» без дори да споменаваме завишени€ капацитет и посетители и неспазването на предписани€та дадени от –»ќ—¬ – Ѕлагоевград.

»ли накратко – бетон, бетон и пак бетон.

¬сички обсто€телства по случа€ с конкретното инвестиционно намерение са изложени в уведомление до окръжна прокуратура Ѕлагоевград.

«а нас като представители на обикновени€ гражданин на –Ѕ, е недопустимо застро€ване в полите на природна забележителност от световен характер – м. –упите. ѕрокарването на вс€какъв вид инфраструктура през кратера на вулкана ще нанесе необратими щети върху уникални€ вид на местото а от там и върху бъдещо устойчиво развитие на туризма – което е свързано със стратеги€та за развити на общината.

Ќе без причина баба ¬анга е оставила посланието на хората с което да направ€т избора си. ј “о е : „ ¬одата, ко€то е на –упите, е много целебна. […] Ќо пари от този извор не търсете! ƒошли тука, ров€т, копа€т… ƒа знаете, че от тази вода бизнес не става. ѕочнете ли да € продавате, ще изчезне оттука и един √оспод знае къде ще се по€ви. ѕазете € тази вода! ќткога ви говор€, че ще дойдат времена, златни бижута ще продавате за вода! ”.

ћожем ли да поемем тази отговорност към децата си?

» благодарение на действи€та на главни€ архитект ¬ладимир ћитрев, който по хвалбите на собствениците на фирмата инвеститор - лично е организирал проектирането на тези обекти, участвал е в процеса и е получил възнаграждение за това.

”¬ј∆ј≈ћ» √ќ—ѕќƒ»Ќ ћ»Ќ»—“Џ– ѕ–≈ƒ—≈ƒј“≈Ћ,

«абраната за строителство е временна м€рка, нека още на този етап да се направ€т необходимите проверки по издадените строителни разрешени€ и одобрени€ застроителен план, но не формално и с оправдание, че към момента се изготв€ общ устройствен план.

ћолим ви за спирането на »нвестициони€ проект и трайна забрана за строителство в кратера на вулкана в м. –упите.

Ќе позвол€вайте алчността, корупци€та и безхаберието да съсип€т това св€то м€сто!

Ѕихме искали поставени€ казус да остане чист от политически пристрасти€ и интереси. "-сочат те.

ѕрипомн€ме, че бизнесменът ѕарапунов има инвестиционно намерение в местността, за което писахме многократно, но то бе спр€но, заради вълната от недоволство в района.

јни √еоргиева

ќще за: инициатива,казус  фирма  комплекс ќще от: ќбщество

ƒобави/гласувай в —вежо   —подели във ‘ейсбук «апомни    «а печат


47 коментара

9 август 2018 12:22 | ћ”“ќ
ќценка:
14
 (
24
 гласа)

 олко спаси "—каптопара", дано не спаси и така –упитеИ


9 август 2018 12:33 | ƒисти
ќценка:
20
 (
26
 гласа)

Ќе е виновен Ѕорисов, има едни симпат€ги -  мет и јрхитект.. т€х питайте


9 август 2018 12:49 | ѕеьо
ќценка:
-6
 (
24
 гласа)

—упер .
јко в –упите не се направи нищо за сандански е по добре - туристите ще са при нас !!


9 август 2018 12:56 | коко
ќценка:
18
 (
18
 гласа)

парапунов всички го знаем какъв е ама покрай него разбрахме какви са и онези нещастници в белата сграда.... бръчи хвани си владо под ръчичка и джом от общината


9 август 2018 13:07 | —ашо
ќценка:
12
 (
12
 гласа)

» ¬елин √еоргиев на ќранжерийте е купил теран на рупите . » той ще строи.


9 август 2018 13:34 | “ошо
ќценка:
-14
 (
26
 гласа)

Ќ€кой сериозно е заинтересован на –упите да си остане - ѕ”ў»Ќј  !!!
—игурно това да хотелиерите в —андански и наоколо .
Ќо ѕетричани не са глупави !!!
–упите си е наше место и туризма тр€бва да се развие, а не само да гледаме туристите как бегат в —андански


9 август 2018 13:37 | bobi
ќценка:
7
 (
7
 гласа)

спасете държавата, спасете държавата, ама кой ?????н€ма кой


9 август 2018 13:47 | Ѕесепар
ќценка:
11
 (
17
 гласа)

ўом е т€хна зем€та да стро€т. √радинките по центъра как ги застроиха, ама тогава €дохте кебапчета и мълчахте.


9 август 2018 13:58 | тцтцтц
ќценка:
23
 (
27
 гласа)

1. «астро€ването на –упите по никакъв начин н€ма да спомогне за петрички€ туризъм. “уристите, които ще посещават комплекса н€ма да стъпнат в града.
2. –упите е природна даденост и всички ние тр€бва да имаме достъп до лечебната вода. ѕри застро€ване това удоволствие ще ни струва 200 лева.
3. –азвиването на туризма не тр€бва да бъде алиби за нарушаването на закона.
4... Ќаздраве,  мете!


9 август 2018 14:07 | ’≈Ћѕ
ќценка:
28
 (
28
 гласа)

ƒокъде се докарахме ... «а всичко „овека-—лънце да си каже тежката дума . Ѕќ√ ƒј ѕј«» ЅЏЋ√ј–»я ..


9 август 2018 14:29 | bobi
ќценка:
10
 (
12
 гласа)

ама то работата стана като при татово време, за всичко един човек пак се пита цтцтцтцтцт


9 август 2018 15:21 | √еорги
ќценка:
-13
 (
29
 гласа)

 аква е тази група —ѕј—» –”ѕ»“≈ не разбрахме ???
ќт какво да ги спаси ??
“а там н€ма нищо !!!
—амо може да стане по хубаво !!
ћного злобен народ има !!
 ато си е негово м€стото кой може да со спре ??
Ќека си строй човека !!


9 август 2018 15:21 | ∆ител на –упите
ќценка:
-2
 (
22
 гласа)

 ъде са ти€ зелени бе струма така си пишете платени статий защо никой не дойде да пита нас жителите на –упите защото сме твърдо за да се облагороди района. » даржим общественото обсъждане да бъде в –упите да ги видим зелените и протестарите 37000 души вкарахте сульо и пульо в та€ група без да зна€т и лъжете хората че сте много даже и премиера 10 зелени мишки сте


9 август 2018 15:37 | ѕетрич –оми€
ќценка:
-4
 (
20
 гласа)

ƒа се строи, кой иска да строи това са нови работни места .Ќе сме цъфнали много, а зелените са измамници вид€хме ги те€ рекетьори.


9 август 2018 15:38 | ¬елко
ќценка:
-3
 (
13
 гласа)

ћного филми гледате, как Ѕорисов ще спре законен проект ? » храма на ¬анга не го искаха но се построи. ѕък и да дадем още хл€б на —андански


9 август 2018 15:45 | √еорги
ќценка:
-8
 (
18
 гласа)

Ћично от ѕарапунов знам, че са му искали пари за да спрат но той им е отказал, даже ги е хванал за €кичките и ги е изхварлишл !! !!
Ѕраво на ѕарапунов, не тр€бва да си отказва !


9 август 2018 15:50 | »ли€
ќценка:
2
 (
8
 гласа)

 ќ… √ќ¬ќ–» „≈ ¬ —јЌƒјЌ— » »ћј “ќ–»«јћ ѕ≈„≈ЋЅј–» — јѕ„»» «ЋќЅј–» ≈ƒ»Ќ ‘ј—”Ћ «ј¬ Џў» ќ“ 0'25 √–јћј 2'00Ћ¬ ѕ”—Ќј“ Ћ» ћј√≈—“–јЋј“ј ≈ƒ»Ќ ƒј Ќ≈ —“Џѕ»


9 август 2018 16:19 | ƒо √еорги
ќценка:
15
 (
19
 гласа)

—ледващи€ път като видиш "лично" г-н ѕарапунов ћ” ЌјѕќћЌ» ѕЏ–¬ќ ƒј ¬Џ–Ќ≈ 960 000 Ћ≈¬ј  ќ»“ќ ƒЏЋ∆» Ќј Ќјѕ, ѕќ—Ћ≈ ƒј —≈ ѕ–ј¬» Ќј ∆≈–“¬ј!


9 август 2018 16:27 | bobi
ќценка:
4
 (
6
 гласа)

оно па у петрич един туризъм, ум да ти зайде, шо ки видат ти€ хора като дойдат, два фонтана и три кръгови, €зе имам иде€ за развиването на един друг туризъм ама нема да стане :) сите ки са доволни ама € не става


9 август 2018 17:31 | maistor
ќценка:
-3
 (
11
 гласа)

Ќ≈ ќ… ƒј —≈ —≈“» Ёј Ќ≈ўќ ”Ѕј¬ќ ¬ ѕ≈“–»„ » ¬≈ƒЌј√ј ћ” —Ћј√ј“ —ќѕ ј,


9 август 2018 17:48 | )(
ќценка:
6
 (
6
 гласа)

—опка? ƒа земете да се гръменте.. » ти€ идиоти - санданчани, къде са 30 години назад.. —ега ми се хвал€т с кино и кръгово :))) неща, дето в ѕетрич ги имаме от 40 години.. »ии да не забравим - светофар.. и н€кви кал€ци, слезнали от Ѕелтоко, ще об€сн€ват кой град е по хубав.. колкото до –упите, мисл€, че са объркали човека.. ћисл€ си, че точно това правеше Ѕ. Ѕ. на ’еракле€ —интика - оглеждаше си терена, за бъдещи€т бизнес план със застро€ването ба –упите.. ћай всичко е Д хвърл€й брашно, прай мъглаФ..


9 август 2018 18:02 | Ѕат —али
ќценка:
2
 (
2
 гласа)

јни тази претоплена манджа € сервирай на —таноев


9 август 2018 18:38 | ѕ≈Ўќ
ќценка:
-4
 (
10
 гласа)

—≈Ћя ќ “Џѕ » ƒ–”√»“≈  ј“ќ “≈Ѕ ѕј–јѕ”Ќќ¬ ѕ–»“≈∆ј¬ј рес. ћќ–— ќ ƒЏЌќ. ј ќ ƒЏЋ∆» ѕј–» “¬ќя Ќјѕ ќ“» Ќ≈ ћ” √ќ «≈ћ≈ —≈Ћя ќ.


9 август 2018 18:41 | «а
ќценка:
2
 (
6
 гласа)

Ќаправейте гол€м басейн и децки басейн


9 август 2018 18:57 | ƒо ѕ≈Ўќ
ќценка:
6
 (
6
 гласа)

Ќ€ма да му го вземе, защото по онази стара схема "продаде" фирмата със задължени€та на бай ром. ≈ това е бизнесмена на който се възхищавате, г-н Ќ≈тъп Ќ≈сел€к.


9 август 2018 20:31 | ƒа
ќценка:
4
 (
4
 гласа)

Ќаправейте гол€м басейн и децки за децата . ѕетричани н€ма къде да ход€т на плаж. —капаха ни стадионо и басейно.


9 август 2018 20:49 | Ѕаба ¬анга
ќценка:
4
 (
6
 гласа)

Ќа –упите ще стане още по хубаво !!
ўе има върби и тополи !!
ўе идват хора от всички вери !!!
–упите ще стане втори ≈–”—јЋ»ћ !!
ƒќ изворите ще има —јЌј“ќ–»”ћ / —ѕј ÷»Ќ“Џ– /
“ова го е предрекла и тэва ще стане !!
ј ’ќ–ј“ј —ј ЋќЎ» » —јћќ «ј Ћќўќ ћ»—Ћя“ !!!
√ледаш ги мили, но отвътре душата им „≈–Ќј .
¬ремето ще покаже кои какви мърсотий е правил и кой какво е сътворил !!


9 август 2018 23:57 | ÷цц
ќценка:
4
 (
8
 гласа)

ўо сте взели да защитавате та€ ѕарапунка, дето искаше да ви пикае на главите от хеликоптер? » сега сериозно да ви кажа, че –упите са защитена територи€. “ака, че туризма си го правете на друго м€сто.


10 август 2018 06:34 | бате ви Ѕоико
ќценка:
0
 (
6
 гласа)

¬с€ко ново нещо е винаги по-добро от старото . —ега какво има на –упите ? √ьолове мръсоти€ и незаконни постройки . “ова ли е екологи€ ?


10 август 2018 06:56 | тамерланд
ќценка:
4
 (
4
 гласа)

Ќј…-ƒќЅ–≈ —≈ ќѕЋј„≈“≈ Ќј ј–ћ≈Ќ— »я ѕќѕ Ўќ“ќ Ѕќ… ќ ў≈¬» ƒјƒ≈ 5 ј ў≈¬» ¬«≈ћ≈ 15


10 август 2018 08:27 | bobi
ќценка:
3
 (
3
 гласа)

oт българите по прости и завистливи хора н€ма, е за това сме на то€ хал, но простоти€та е водеща


10 август 2018 09:32 | “ошо
ќценка:
-3
 (
7
 гласа)

ѕрост народ - слаба държава .
Ќо ние сме си виновни .
“ова нещо ако беше в друга страна щеше да се направи още преди 100 години .
–адвайте се че има човек коъто иска да го направи !
ј за ѕарапуно не се косете, ако не строи в –упите ще построи на друго м€сто и пак н€ма да могете да го стигнете


10 август 2018 12:29 | √≈ќ–√»
ќценка:
-2
 (
6
 гласа)

„≈ јћ≈ —≈ » ћќћ≈Ќ“ Ѕј√≈–»“≈ ј ¬»≈ ѕ»Ў≈“≈ ƒќ ј–ћ≈Ќ— »ќ ѕќѕ ѕќћј√ј. —≈Ћя ќ “Џѕ “ќ¬ј «ј ѕ–ќƒјƒ≈Ќј“ј ‘»–ћј ѕј  ƒќ ј–ћ≈Ќ— »ќ ѕќѕ. «≈ћя“ј ≈ „ј—“Ќј » Ќ≈ћј Ќ»ўќ —Џ— «јў»“≈Ќј“ј «ќЌј ѕј  ƒќ ј–ћ≈Ќ— »ќ ѕќѕ. p154d


10 август 2018 13:47 | ÷ветанов
ќценка:
-1
 (
3
 гласа)

јкъл требва а не само да пишете глупости и коментаре и ѕ»—ћј ƒќ Ѕќ… ќ !!!!
ѕарапунов е точен и никой неможе да го трепне !!
—тегнете се господа и ¬ие направете нещо за хората, ама реално е не само коментари и злоба . ј ѕарапунов може да е грешил но и много е построил и много работни места е създал .

ј ¬ие какво сте построили ??
 ъщичка за птички а ??

Ќе го защитавам но реалността е такава !!

» на първата копка ще сме ц€лото ръководство


10 август 2018 13:49 | “имчо
ќценка:
-1
 (
3
 гласа)

–упите за да се спас€т, тр€бва да се застро€т


10 август 2018 15:04 | коста
ќценка:
2
 (
4
 гласа)

Ќ€какъв санданскали€ беше писал, че ако не се било стро€ло щ€ло да е по - добре за —андански. јћ» “ќ√ј¬ј «јўќ »«√ќЌ»’“≈ ѕј–јѕ”Ќќ¬  ќ√ј“ќ »— јЎ≈ ƒј ¬» «ј—“–ќ» ѕј– ј????
«јўќ“ќ »ћј“≈  ћ≈“!
ѕѕ. ќтделен въпрос е колко си от —андански...


10 август 2018 15:52 | —андански
ќценка:
0
 (
0
 гласа)

ј от каде съм бе  афал ??


10 август 2018 16:01 | ѕ≈Ћ≈“ќ
ќценка:
0
 (
0
 гласа)

јЅ≈ “ќќ Ќ≈Ќ ќ¬  ≈ ƒќ…ƒ≈ Ћ» Ќј –”ѕ»“≈ ?
ќ“» »ћј » ƒ–”√» ћ≈–ј Ћ»… ƒј √ќ ЋЏ«√ј“ ќ“«јƒ !
 ј∆≈“≈ ћ” ƒј —» «≈ћ≈ ѕќ¬≈„ ќ √≈ЋЋ„≈


10 август 2018 21:05 | —андански
ќценка:
-3
 (
5
 гласа)

¬ град  ≈‘јЋ»я / дебели глави -√Ћј¬”„»/ никога н€ма да има туризъм .
 амо ли пък на –упите  ”–ќ–“ .
“ака ще си умрете, боси и голи и никога н€ма да се развиете .
—андански е √–јƒ ƒЏ–∆ј¬ј, а ѕетрич - √–јƒ Ќј –ј«–”’ј“ј и завистта.


10 август 2018 21:07 | ѕеьо
ќценка:
-2
 (
2
 гласа)

“ака е . ѕрости и боси .
» много, много, много завист.


11 август 2018 23:27 |  мета
ќценка:
-2
 (
2
 гласа)

» до ѕјѕј“ј да пишете, пак ще се строи, защото всичко е «ј ќЌЌќ !!!
 –ј… !!!!!


12 август 2018 06:44 | Ѕј”
ќценка:
6
 (
6
 гласа)

јко всичко е законно защо този посерко ћитрев е издал 11 разрешени€ за строеж


12 август 2018 09:08 | —ъветник
ќценка:
-4
 (
4
 гласа)

«ащото се плаща на общината с 30 % по скъпо, когота са повече разрешителни.
» тогава общината взима повече пари за издадените разрешени€


12 август 2018 09:46 | Ѕј” Ѕј”
ќценка:
5
 (
5
 гласа)

јло —Џ¬≈“Ќ» ќ
“ова об€снение може да го даде ћитрев или н€кой по малумен и от него
въпреки, че трудно ще се намери, но €вно има
ј може би разрешени€та са толкова много за да падне обекта под 10 декара
и да не се прави ќ¬ќ—, който според ћитрев е под шапката на Ѕасейнова дирекци€


12 август 2018 09:55 | ’ј ’ј
ќценка:
3
 (
3
 гласа)

“ќј —Џ¬≈“Ќ»  ћ≈ ”“≈ѕј
ѕј–јѕ”Ќќ ≈ “ќЋ ќ —“»—Ќј“ „≈ Ќ≈ћј ƒј ƒјƒ≈ ѕј–» Ќјѕ–ј«Ќќ
Ќј… ¬≈–ќя“Ќќ Ќ≈ћј ѕј–» »  ≈ —“–ќ» ѕќ≈“јѕЌќ
ћќ∆≈ ƒј —≈ ЌјЋќ∆» ƒј "ѕќƒј–»" Ќ≈ ќя  Џўј я «ј  ћ≈“ќ я «ј ј–’»“≈ “ќ


12 август 2018 20:02 | јтушка
ќценка:
0
 (
0
 гласа)

» какво като се направи ќ¬ќ— ???
 ј ¬ќ “ќЋ ќ —“–јЎЌќ »ћј ???
ƒанеби там да има редки ƒ»Ќќ«ј¬–» ???
“олкова сте “Џѕ» » ѕ–ќ—“» » Ќ≈ ќћѕ≈“≈Ќ“Ќ» !!
«лобата и омразата е водеща при вас !!
«ащо да е ѕарапенов а да не сам ј« ??
¬сички така си мисл€т !!
јћ» «јўќ“ќ Ќяћј“≈ ј ЏЋ Ѕ≈ “јѕјЌј–» !!
ўќ Ќ≈ —≈ Ѕ–Џ Ќ≈“≈ » ƒј  ”ѕ»“≈ » ¬»≈ “≈–≈Ќ Ќј –”ѕ»“≈ ???
» ƒј Ќјѕ–ј¬»“≈ ÷яЋј“ј “ј«» ƒќ ”ћ≈Ќ“ј÷»я,  ќя“ќ √Ћј¬ј“ј Ќ≈ ћќ∆≈ ƒј ¬» я ѕќЅ≈–≈ ???
» ѕќ—Ћ≈ » ј« ƒј ¬» ѕ»“јћ «јўќ, «јўќ, «јўќ ??
јћ» «јўќ“ќ —“≈ “Џѕ» » ѕ–ќ—“» !!!
«ј“ќ¬ј !!!!


12 август 2018 20:13 | —офи€нец
ќценка:
0
 (
0
 гласа)

—амо си дрънкате глупости .
ѕарапунов е на светлинни години пред ¬ас .
Ќе познавате човека и коментирате .
Ѕаба ¬анга му е предсказала за строежа на –упите още преди 30 години, когато женаму е била при не€ .т€ € е извикала от тълпата и и е казала - да каже на ѕарапунов че къщите до изворите ще ги построи,
“ова е истината .
ўе видите че къщите ще се постро€т, а вие си пишете до който си искате .
ѕарапунов никой не може да то трепне .
ѕожелавам ви при€тно писане.
¬аши€т коментар

¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар
 ирилизаци€
<- ползвайте «јƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ ако н€мате кирилица

»ме оментар

¬ъведете кода от картинката

    
»нформационна агенци€ STRUMA.COM - първи в новините на югозападна Ѕългари€. STRUMA.COM е запазена марка и като независима меди€ н€ма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименовани€.