Ќовините на югозападна Ѕългари€
ƒомашен мехлем разрушава шиповете  
   –егистрац舫абравена парола

Ќов разгром за опозици€та в Ѕлагоевград! ѕрокурорско решение отхвърли поредни€ сигнал срещу отказа на ќ»  да детронира кмета јт.  амбитов


23 май 2019 17:30  30 коментара   17133 прочита»нституциите се задъхаха да провер€ват €лови жалби срещу  амбитов. ѕрокурор от ќѕ окачестви сигнал от ћариета ƒ. като недопустим и прекрати поредната преписка срещу него, описвайки надълго и на широко какво в закона не са разбрали авторите на сигнала ......


— категорична липса на основани€ за извършване на действи€ по реда на надзора за законност,прокурор от ќкръжна прокуратура Ѕлагоевград, прекрати поредната преписка срещу решение на ќбщинската избирателна комиси€, отказала да освободи кмета јтанас  амбитов предсрочно. –ешението на ќ»  бе след сери€ жалби на опозиционери, твърд€щи, че  амбитов е нарушил закона, като за н€колко дни е бил хем кмет, хем управител на фирма.

—лед като от јдминистративни€ съд в Ѕлагоевград б€ха отхвърлени поради недопустимост 5 жалби по казуса,развихрил се върху "член 41"от «ћ—ћј, размахван от опозици€та, като достатъчно основание за предсрочното освобождаване на  амбитов, следващ сигнал бе подаден на вниманието на јдминистративни€т отдел на ќкръжна прокуратура - Ѕлагоевград.

“ози път подателка на сигнала е ћариета ƒ., ко€то със същите данни уведом€ва прокуратурата за несъвместимост - јтанас  амбитов да заема длъжността  мет на общината, тъй като като в началото на втори€ си мандат във фирма "—тарт 2015" за н€колко дни той е бил и управител.

«апознавайки се с фактическата обстановка и анализирайки подробно член 41 от «ћ—ћј, прокурорът заключва ,че јтанас  амбитов не е погазил този член, който дава възможност в случаи като негови€ лицето, заемащо публична длъжност в рамките на 30 дни да се заличи като управител на фирма. “ќ«» —–ќ  ≈ —ѕј«≈Ќ » «ј ќЌЏ“ Ќ≈ ≈ ѕќ√ј«≈Ќ .

¬торо постъпките на ћариета ƒ., за оспорване на решение на ќ»  са недопустими, тъй като съгласно тълкувателно решение на колегии на ¬ј— от 2009 година, решени€та на »збирателните комисии за освобождаване на кмет или общински съветник не подлежат да оспорване.

“ълкувателните решени€ и постановлени€ са задължителни за органите на съдебната и изпълнителна власт,  ј«¬ј“ ќ“ ѕ–ќ ”–ј“”–ј“ј.
»скането на ћариета ƒ.към прокуратурата за извършване на действи€ по реда на надзора за законност бе отхвърлено  ј“≈√ќ–»„Ќќ поради липса на ¬—я ј ¬» основани€ и окръжна прокуратура отказа да образува преписка по сигнала и.

ќ» , јдминистративен съд, сега и ќкръжна прокуратура за пореден път казват едно и също на противниците на  амбитов, €хнали този 41 -ви член от «ћ—ћј,окрилил ги в надеждата им да детронират градоначалника. ѕравораздавателни органи повече от месец се занимават с обречени казуси, в които ги набъркват опозиционерите в Ѕлагоевград ,показвайки на жабоподателите, станали 7 на брой, че четат закона като "д€вола евангелието", че са недопустими като "молители", но въпреки това ентусиазмът им да ангажират вс€какви институции ,въвличайки ги във безсмислени казуси и проверки не стихва.

ёридическите консултанти на сигналовносителите излагат компетентността си сред като н€колко поредни пъти правораздавателни институции им об€сн€ват ,че не допустими да оспорват решение на ќ» . ѕреди седмици кметът  амбитов препоръча на адвокат от опозици€та, коментирал на рехава пресконференци€ в Ѕ“ј казуса с разм€тани€ член 41 и отстран€ването на градоначалника, да се запознае с “ълкувателното решение от 2009 година,преди да дискредитира познани€та си по право.

ƒнес за това “ълкувателно решение говори и прокурорът от ќѕ. Ќа съвета на  амбитов, топадвокатът ,гравитиращ около опозици€та, иронично за€ви, че той не може да € учи на право,разпростран€вайки компетентни€ си юридически отговор в социалната мрежа. ƒнес, видно от заключението на прокуратурата  амбитов за пореден път се оказа прав.

ѕак стигаме до извода, който напоследък често правим. ≈жедневно балоните, пускани във въздуха срещу градоначалника пукат един по един, при това със силен гръм и тр€сък.

Ќищо, с което опозиционерите се опитват да дискредитират кмета  амбитов не се оказа състо€телно.  акто многократно сме писали играта им е: "»ху,»ху и накра€ тихо". "¬дигат шепа опозиционери шумотевица, пускат се страховити из€влени€, заплахи с та€ и она€ институци€, ко€то ще размаже опонента  амбитов, а после, когато балонът им се спука и лъжите и фейк новините им лъснат , се скриват в миша дупка и мълчат.

"«нам, че не съм нарушил закона, който тъй наречените опозиционери анализират от месеци. «а пореден път обаче се вид€, кои са хората, които ангажират правораздавателните и други институции.

¬ид€ се какви тези хора, група, приличаща на шайка, заради нечистите им и престъпни намерени€.≈дните крайно некомпетентни, но злобни и амбицирани в преследване на личните си интереси, другите платени драскачи, финансирани чрез грантаджийски схеми, за които пускането на жалби, сигнали, въпроси към институции осмисл€ съществуването им, а третите откровени лъжци и рекетьори.  атегоричен съм, че ще потърс€ правта си в съда срещу всеки от замесените в казуса лица, каза кметът јтанас  амбитов.

√еорги  остадинов

 ќще от: ќбщество
ƒобави/гласувай в —вежо   —подели във ‘ейсбук «апомни    «а печат


30 коментара

23 май 2019 17:44 | »рина
ќценка:
-9
 (
27
 гласа)

ћариета ƒ. и »лко —. колко се слага на президенто, отишъл да му иска автограф, ам ћариет. ƒ го снимала под полата. «а тез ли човеченца става въпрос? ѕознавам го едини€ е много прос.


23 май 2019 18:50 | ƒончо
ќценка:
7
 (
13
 гласа)

ќх, ще се гръмна


23 май 2019 18:53 |  ало€н
ќценка:
6
 (
16
 гласа)

јло, злато, нали си големата юристка, що направи, нищо.


23 май 2019 19:11 | —лай
ќценка:
6
 (
12
 гласа)

ћариета ƒ. √радевската снаха нема да € пипате. че ви дават по господаре на ефиро.


23 май 2019 19:13 | Riko
ќценка:
4
 (
8
 гласа)

≈й то и ƒончо се дали че е опнал. “€ го разследвала а после му клекнала.


23 май 2019 19:25 | “асков
ќценка:
3
 (
13
 гласа)

ћариета е добър журналист, но ƒончо € подведе. —ега да му бере срама. ѕровалиха се.


23 май 2019 19:27 | ќтраз
ќценка:
3
 (
7
 гласа)

ѕепи и веси не дават вече други. Ќш златка, ни мариетка. Ќема тва онова. Ќе знам до кога ще го търпи жена му


23 май 2019 19:45 | ∆урналист
ќценка:
2
 (
14
 гласа)

јма какъв журналист е ћариета д., бе. —амо провокации и балони, айде, мол€ ви се. “ази е просто една кьорфишек хостеса. Ќе обиждайте журналистическата гилди€! ѕросто и плащат от јмерика за Ѕългари€ едни парички, нищо повече. »наче изнудва хората и търси внимание, тъй като по естествен начин не го получава. ƒемек, комплексарка. ѕрикрито Ѕ—ѕ, пштайте как и плащат под масата. ѕитайте де, ама не смеете...


23 май 2019 20:12 | искър
ќценка:
4
 (
4
 гласа)

“а€ па ко€ е


23 май 2019 20:21 | …ордан
ќценка:
8
 (
20
 гласа)

Ќа снимката-усмихнати€ крадец.


23 май 2019 20:27 | ƒа
ќценка:
5
 (
5
 гласа)

ƒа, злобари сме и много ни е €д, че тази невзрачна простакеса е тъпа и се продава. ƒа, злобни сме!


23 май 2019 20:29 | Ќатали
ќценка:
6
 (
18
 гласа)

≈дин кадър в сайтчето не може да задържи, лъже и после всичко си личи.  аквато и да е т€, на  амбата супата му изгор€ и свърши вече неговата игра, идва ред да предаде властта !!


23 май 2019 20:29 | »стината
ќценка:
14
 (
24
 гласа)

“ози индивид от снимката ако остане за трети мандат в Ѕлагоевград ще останат само държавните калинки, две три фирми близки до герб и кмета, пенсионери и роми.


23 май 2019 21:01 | ≈лена Ѕодурова
ќценка:
10
 (
18
 гласа)

» сега, какво?
ћай законът, правен от √≈–Ѕ спаси  амбата.
јма, нищо, все ще дойде ¬идов ден!


23 май 2019 21:12 | “а€ па
ќценка:
5
 (
7
 гласа)

«лато, пак си се напушила, с люската къцкате €ко. јйде у лево, при дончовиците


23 май 2019 21:23 | ѕитане
ќценка:
5
 (
11
 гласа)

«лата —отирова, пардон –изова, като нал€во и над€сно агитира да се гласува против √≈–Ѕ, за да не стане  амбитов пак кмет, що не отговори на следни€ въпрос, ѕрез кой мандат на  амбитов се направи път у полето до къщата на ћишката ? Ќе беше ли т€ тогава сьветник и с какво бе заслужила тогава, а в кв ќсвобождаване газехме кал. «ащо се заблуждава че нещата са забравени. Ќе не е забравено а чичото у фейсо като е от ѕерник или ћусомища не знае какви са ги мьдрили и дали ли дали. «аблуда, голема заблуда😀 😀 😀 😀 😀

23 май 2019 22:10 | ƒа питам
ќценка:
5
 (
7
 гласа)

“а същата та€, злата, защо посто€нно снима от м€стото, където се намира същи€ този път, пред къщата на "бивши€т" и съпруг. ƒа не би да го шпионира или не и е бивш, или там си живее още, а, а... а?!


23 май 2019 22:17 | ћолба
ќценка:
0
 (
12
 гласа)

ќх, само немой ни остав€й Ќасе, че ще гнием с ти€ пал€човци, тъй наречени твои опозиционери. “е са пионки, нали знаеш, знаеш.


24 май 2019 10:07 | Ћимона
ќценка:
1
 (
1
 гласа)

¬сички сте пал€човци.


24 май 2019 10:22 | ƒ€до коледа
ќценка:
2
 (
2
 гласа)

“ози пост не е за вас. ¬реме е да си отивате.


24 май 2019 11:41 | јтанас  амбитов
ќценка:
8
 (
8
 гласа)

”важаеми съграждани,
Ќаесен пак ме изберете за ваш кмет!
«ащото ще си купувам още една вила в Ѕо€на! ќбещавам, че втората ми вила ще бъде само на мое име - този път без подставени лица и фирми.
ѕредварително ви благодар€ за правилни€ избор.
¬аш кмет: јтанас  амбитов
ѕропуснах: ƒа не забравите на 26. 05. 2019г.! —амо √≈–Ѕ!


24 май 2019 12:30 | .
ќценка:
2
 (
2
 гласа)

Ѕраво


24 май 2019 13:03 | јндрешко
ќценка:
8
 (
10
 гласа)

"—трума", не съм от Ѕлагоевград, не мога да коментирам съдържанието, пък и не ми пука честно казано. —амо две думи за заглавието. "–азгром за опозици€та" ми звучи като заглавие във вестник "–аботническо дело" в периода 1945-48 година, когато Ѕ ѕ громи опозици€та и се утвърждава на власт. «атова внимавайте в детайлите. ¬се пак може и да сте спокойни - до изтичането на 45-те години на √≈–Ѕ има ба€ време. ј и Ѕорисов е млад, много-много млад. ўе се впише в този срок.


24 май 2019 15:04 | яни
ќценка:
-4
 (
8
 гласа)

“е€ смешковци, не могат да стъп€т на малки€ пръст на  амбитов


24 май 2019 15:14 | «ахари
ќценка:
3
 (
5
 гласа)

ƒа прав си, повече от т€х... краде.


24 май 2019 16:00 | “ъп Ѕеден √ражданин
ќценка:
4
 (
8
 гласа)

ќт стати€та не разбрах името на прокурора об€вил сигнала за несъсто€телен. Ќе разбрах също какъв е този —ѕ≈÷»јЋ≈Ќ случай при който закона дава право в 30 дневен срок публични€ служител да се заличи като управител. —ъщо не разбрах кои Учетат закона като д€вола евангелието" прокуратурата или жалбоподавателите, и това лично мнение на автора - √еорги  остадинов ли е или тълкование на н€кого от институциите. Ќа н€кой ако му стиска нека да пише до —трумата, за да се образовам малко.
„естит 24 май съграждани


24 май 2019 16:44 | «лате
ќценка:
-2
 (
6
 гласа)

«лате, спри се мила. » тука ли почна да си израз€ваш юридически€ нестабилитет. Ќе се учи от албина. јй на село ходи.


25 май 2019 17:09 | 007
ќценка:
1
 (
3
 гласа)

 акъв разгром, какви думи срамота за сайта комунистите навремето пишеха така герберската кочина държи съд прокоратура независимо от това кмета си отива и го чакат тежки дни бъдете спокойни ще отговар€ за делата си.


26 май 2019 07:31 | Ѕл
ќценка:
1
 (
1
 гласа)

ƒруги€т път ћариета хубаво да помисли преди да потегли на »лко и «лата по глупостите. ∆урналистите отраз€ват случващото се и би следвало да дават сво€ гледна точка на събити€та, а не да пускат жалби и сигнали до правораздавателните и правоохранителните органи. —игналите по изборното законодателство са за политическите партии. «а съжаление ћариета е смешен и жалък политически инструментариум на н€колко жадни за власт и некомпетентни субекта, които €вно имат проблем с намиране на парти€, ко€то да ги припознае като нейни лица.


26 май 2019 10:00 | “ъп Ѕеден √ражданин
ќценка:
2
 (
2
 гласа)

—лед като така се злоупотреб€ва с името му, защо велики€ кмет не съди критиците му за клевета, обида и набед€ване. Ќе в€рва ли на институциите или предпочита гражданите да се съмн€ват в него.
¬аши€т коментар

¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар
 ирилизаци€
<- ползвайте «јƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ ако н€мате кирилица

»ме оментар

¬ъведете кода от картинката

    
»нформационна агенци€ STRUMA.COM - първи в новините на югозападна Ѕългари€. STRUMA.COM е запазена марка и като независима меди€ н€ма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименовани€.