Ќовините на югозападна Ѕългари€
ƒомашен мехлем разрушава шиповете  
   –егистрац舫абравена парола

≈ксперти се об€виха за повишаване на възнаграждението за нощни€ труд


20 юни 2018 14:21   4725 прочитаЌощни€т труд е една от най-тежките и вредни форми на полагане на труд, затова този вид труд тр€бва да се ограничи, а заплащането за него значително да се увеличи. ќколо това становище се обединиха експерти, участващи в кръгла маса "«а достойни услови€ и заплащане на нощни€ труд и предотврат€ване на последстви€та от него", организирана от  “ "ѕодкрепа" и ‘ондаци€ "‘ридрих ≈берт".  ампани€та на синдиката за достойни услови€ и заплащане на нощни€ труд започна на 20 април тази година.

»скането е за увеличение на допълнителното заплащане за нощен труд като процент от минималната работна заплата за страната - не по-малко от 0,5 процента от не€ за един час нощен труд. Ќачалото на кампани€та беше об€вено от «дравчо «дравчев, председател на Ќационална федераци€ "“ехническа индустри€, наука, информатика" към  “ "ѕодкрепа".

јко искането на синдиката се удовлетвори, заплащането за час нощен труд при сегашната минимална работна заплата, ще стане 2,55 лв. или 17,85 лв. за една нощна см€на. ѕриходите за осигурителната система биха били милиони допълнително, са изчислили от  “ "ѕодкрепа".

 ампани€та е и за ограничаване на полагането на нощен труд. —ветовната здравна организаци€ излезе със становище, че нощни€т труд трайно уврежда здравето на работниците и тр€бва да се ограничи, об€сни «дравчо «дравчев.

‘инансово-икономическите мотиви за исканото от  “ "ѕодкрепа" увеличение са, че насто€щи€т принцип на определ€не на допълнителното заплащане за нощен труд не се отраз€ва на динамиката в заплащането на труда - сегашната му стойност от 0,25 лв. на час е определена през 2007 година при минимална работна заплата за страната от 180 лева, а сега минималното възнаграждени€ е 510 лева. ѕреди това има също един дълъг период, в който заплащането за нощен труд не е промен€но - от 1997 година, когато то е било седем стотинки за час.

“ова възнаграждение не е в състо€ние да изплати за една нощна см€на дори транспортните разходи за отиване и връщане на работа, а камо ли да послужи за възстанов€ване и обезщетение на този особено вреден за организма труд, см€тат от синдиката.

¬ искането има и мотиви, свързани със здравето. Ќощни€т труд причин€ва умора, намал€ване на качеството на сън€, води до повишаване заболеваемостта и отсъстви€ от работа, увеличават се трудовите злополуки и текучеството на работници.

—поред  “ "ѕодкрепа" извършените многобройни изследвани€ на полагащите нощен труд установ€ват увеличение на риска от забол€вани€ на сърдечно-съдовата система с 40 на сто, с три пъти от рак на простатата, с 30 на сто от рак на гърдата, с 40 на сто от рак на белите дробове и на пикочни€ мехур, депресии, диабет и метаболитни проблеми. —оциалните рискове са свързани с проблеми в семейството, социална изолаци€ и като следствие репродуктивни проблеми, което пък довежда и до демографски проблеми.

¬ нощен труд са заети над 400 000 души в Ѕългари€.

—поред доклада на ≈  и на ≈вропейски€ икономически и социален комитет от 2017 година, който анализира прилагането на директивата за организаци€та на работното време, продължителността на работното време (в това число и извънредни€т труд) не тр€бва да надвишава 48 часа на седмица, като единствено в български€  одекс на труда се предвижда продължителност на седмичното работно време до 56 часа, което е т. нар. сумирано изчисл€ване на седмичното работно време. “ова е свързано с износване на организма, отбел€за «дравчев. «атова от синдиката насто€ват и у нас да се въведе горна граница от 48 часа заедно с нощни€ труд, бро€т на поредните нощни смени да се намали от пет на три в седмицата, минимална междуседмична почивка да стане 35 часа /в момента е 24 часа/ и да се ратифицира конвенци€ 171 на ћќ“ за нощни€ труд.

Ћидерът на  “ "ѕодкрепа" ƒимитър ћанолов за€ви днес, че през следващи€ политически сезон участниците в кампани€та ще предложат своите виждани€ по темата на властта, като очакват политическа подкрепа.

ƒиректорът на Ѕюро Ѕългари€ на ‘ондаци€ "‘ридрих ≈берт" д-р ’елене  ортлендер отбел€за, че има посто€нно нарастване на бро€ на работници и служители на нощни смени, а в същото време има все по-малко колективни трудови договори и споразумени€, които отчитат вредното въздействие на нощни€ труд с адекватно заплащане и почивка.

»зпълнителни€т директор на √»“ –ум€на ћихайлова отбел€за, че за никого не е тайна, че работата през нощта изобщо не е съобразена с жизнени€ цикъл на човека и създава допълнителни рискове за злополуки. ѕо думите й законодател€т е съобразил това и в трудовото законодателство са предвидени облекчени услови€, които се спазват в секторите на светло, но не и в сиви€ сектор. –азмерът на възнаграждени€та е най-гол€м в секторите, в които има колективно трудово договар€не и там тo надхвърл€т значително нормативно определените.

ќт √»“ отбел€заха, че най-често нарушени€ в заплащането има в хотелиерството и ресторантьорството, когато не ц€лата см€на е нощна, а само н€кои от часовете.

≈кспертите отчетоха и проблем с нощни€ труд на заетите в държавни€ сектор, тъй като те н€мат право на колективно трудово договар€не. «аетите по «акона за ћ¬– получават възнаграждени€ за нощен труд едва от 2014 година, се разбра на форума.

„есто нощни€т труд е и извънреден. ѕредседател€т на јсоциаци€та на професионалистите по здравни грижи ћилка ¬асилева каза, че нер€дко за медицински сестри и акушерки вс€ка втора нощ е работна поради огромни€ недостиг на кадри. —лучва се и след нощна см€на те да поемат първа см€на в друго лечебно заведение. ¬асилева предупреди, че здравословното състо€ние на професионалистите по здравни грижи се влошава сериозно заради неспазване на трудовото законодателство.

/bulnews.bg/

ќще за: експерти  полагане  труд ќще от: ќбщество

ƒобави/гласувай в —вежо   —подели във ‘ейсбук «апомни    «а печат¬аши€т коментар

¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар
 ирилизаци€
<- ползвайте «јƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ ако н€мате кирилица

»ме оментар

¬ъведете кода от картинката

    
»нформационна агенци€ STRUMA.COM - първи в новините на югозападна Ѕългари€. STRUMA.COM е запазена марка и като независима меди€ н€ма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименовани€.