Ќовините на югозападна Ѕългари€
”чените с революионно откритие! "”биват" псориазиса с клетъчна терапи€ «авръщането! ∆енствени обувки с котешки ток хит на 2018  —узанита мила коли и помпала гуми, за да събере пари за клипа си
   –егистрац舫абравена парола

ќгромен скандал в левицата! —лужбите разследват любовен скандал между държавна чиновничка и висш политик от Ѕ—ѕ!


14 септември 2018 12:23  3 коментара   6881 прочита—лужители на службите за сигурност разследват грандиозен секс скандал, който може да застраши националната сигурност на страната. ≈кшънът се развива в държавното дружество „≈лектроенергиен системен оператор (≈—ќ)” ≈јƒ. “ова е дъщерна фирма на Ќ≈ . ƒружеството поддържа ц€лата електропреносна мрежа на Ѕългари€ както и отговар€ за транзита на ток към чужбина. “о е част към националната сигурност. “очно за това ченгета са поели разнищването на пикантната афера. “ова е станало в кра€ на минали€ месец, след като служителка на „≈лектроенергиен системен оператор” ≈јƒ подава сигнал до изпълнителни€ директор на фирмата јнгелин ÷ачев и министърът на енергетиката “еменужка ѕеткова.

разкриват данни подкрепени с доказателства за корупционни схеми и секс афери в дружеството. ќще по-пикантно е, че в тези афери са замесени висш политик бивши€ зам.-министър на икономиката и енергетиката в правителството на —ергей —танишев явор  уюмджиев и екс директора на „≈—ќ” ≈јƒ »ван …отов.

√-н …отов е бил любовник на главната героин€ от сигнала служителката на дружеството —офи€ »ванова Ќинчева.  ъм момента Ќинчева мачка чаршафите на екс депутата от Ѕ—ѕ - явор  уюмджиев.  ъм насто€щи€ момент “€ работи на длъжност експерт по отчуждителни процедури. 34-годишната мацка се оказва истинска секс фури€ и с гол€м афинитет към кеша. “€ е родом от плевенското село ƒолни ƒъбник и е започнала работа в „≈—ќ” ≈јƒ през 2009 година. »ма едно дете на 11 години.

—поред подател€ на сигнала Ќинчева е била любовница с бивши€ шеф на „≈лектроенергиен системен оператор” »ван …отов. “ой беше освободен в началото на тази година.  ато официална причина беше посочен изтекъл мандат, но неофициално се знае, че е заради разследвани€ на прокуратурата срещу него.

„ќбмисл€х дълго време преди да подам до ¬ас този сигнал, но реших че граждански€ ми дълг и позици€ ме задължава да го направ€. ѕознавам ¬ашата служителка —офи€ Ќинчева родена на 10.10.1984 г. на длъжност „≈ксперт отчуждителни процедури” от н€колко години. ѕрез ц€лото това време лично от —офи€ знам, че има близки интимни отношени€ с бивши€ изпълнителен директор на „≈—ќ” ≈јƒ – »ван …отов. ѕо думите на —офи€ същи€т бил изключително близък при€тел на баща й, тъй като и двамата са от гр. ƒолни ƒъбник. ѕреди години —офи€ е била назначена от …отов по молба на баща й в системата на енергийното дружество. ѕо-късно е била преместена на работа в столицата. ќт тогава датират и интимните отношени€ между г-ца Ќинчева и г-н …отов. ƒоколкото съм информиран същите са били „обществена тайна” в администраци€та „≈—ќ” ≈јƒ. “очно заради тези лични отношени€ —офи€ Ќинчева в продължение на н€колко години върши нарушени€ и безобрази€ както в дружеството, така и към здравноосигурителната система и в частност към бюджета на държавата.
“ова е повода за този сигнал към ¬ас”, пише източника.

HotArena разполага с името му, но ще го запази в тайна докато тече разследването на компетентните органи. ¬ писмото до министър “еменужка ѕетрова се твърди, че —офи€ Ќинчева източва здравната каса с фалшиви болнични. ¬ последните н€колко години т€ вс€ко л€то взимала по два до три месеца болнични за да си „почине” по нейните думи, което по груби сметки е около 2000 лева щета за бюджета на месец.

ќсвен това през ц€лата тази година почти всеки месец взимала между 3 и 5 дни болнични, като по нейните думи имала нужда от почивка както и да излизала с при€телки да си пи€т вино.

„«вучи грубо и дразнещо. ¬сичко това бе толерирано и прикривано от ¬аши€ предшественик г-н »ван …отов по разбираеми вече причини. ƒо кра€ на 2017 год. Ќинчева взимаше болнични листове срещу сумата от 100 – 150 лева от лекарски екип в клиника ћЅјЋ „—в.—офи€”. Ѕолничните й б€ха издавани въз основа на забол€вани€ на гръбначни€ стълб които —офи€ никога не е имала. ¬ началото на 2018 г. на доктора с който —офи€ комуникираше му проговори гузната съвест и той € отр€за. ѕървата половина на годината —офи€ взимаше множество болнични между 3 и 10 дни както от лични€ си лекар , така и от лични€ лекар на сина й. ѕрез месец юни от „≈—ќ” ≈јƒ беше организиран медицински преглед на служителите на дружеството. —лед този преглед Ќинчева ми се похвали, че се е запознала с ортопед, който й е обещал срещу 200 лева да й даде болничен лист с комиси€, тъй като вече е изчерпала друга възможност. «а болнични€ щели да използват това, че —офи€ има дефект по рождение който се израз€ва в подвижността на кол€нните капачки”, се твърди в сигнала.

¬тората част от него е свързана с данни, че дамата изнас€ информаци€ относно предсто€щи обществени поръчки, търгове и отчуждителни процедури за имоти. Ќееднократно е била на срещи с бизнесмени, на част от които източника лично е присъствал. «а гол€ма част от документите касаещи търгове и обществени поръчки спускани от „≈—ќ” ≈јƒ т€ е получавала пари за подадената авансово информаци€.

» сега следва най-интересната част от сигнала, заради който службите са поели разследването му. ѕредстав€ме ви го едно към едно.

„ћалко след освобождаването на г-н …отов от поста »зпълнителен директор, Ќинчева преустанови вс€какви контакти с него като казваше : „ “о€ не ми е нужен вече. » пари не дава".

ќт този момент —офи€ Ќинчева започна трескаво да си търси нов покровител в областта на енергетиката. “ози път се целеше по-нависоко извън рамките на дружеството като целта й бе да запази докато е възможно насто€щата си работа с помощта на покровител€ си. ¬ последствие същи€т да й намери по-високо платена работа, тъй като т€ се чувства недооценена на насто€щата си работа. ќт началото на юли —офи€ е в близки интимни отношени€ с бивши€ депутат от Ѕ—ѕ и енергиен експерт - явор  уюмджиев. ќт не€ знам, че същи€т й прави скъпи подаръци, дава й пари, води € на скъпи почивки. ≈то това е основната причина това л€то да беше в болнични два поредни месеца. —ъгласно болнични€ й, е назначено домашно лечение.

ќт —офи€ знам, че от 14.08.2018 г. до 19.08.2018 г. е пътувала на почивка в √ърци€ с явор  уюмджиев и непълнолетни€ си син.

“ъй като синът й е пътувал с подписана от баща си деклараци€ , то е сигурно че и тримата са записани в системата на √ ѕѕ  улата, както на излизане от страната, така и обратно на влизане. “ози факт е безспорен и в случай на желание от ¬аша страна бихте могли да го проверите. Ќо не това е най-същественото от „близките” отношени€ между Ќинчева и  уюмджиев. “ова което най-много ме притесн€ва и за което се чувствам длъжен да подам този сигнал е, че Ќинчева лично ми сподели следното. ¬ зам€на на грижите които явор полага за не€ и непълнолетни€ й син, е поискал от Ќинчева да му помогне в едно ново негово издигане в политическата му кариера. “ова той см€тал да стане, като —офи€ му набави в следващите н€колко месеца до кра€ на годината поискани от него документи от архива на „≈—ќ” ≈јƒ. явор й е казал, че му тр€бват конкретни документи за които ще и каже и в които см€та, че се съдържа компроментираща информаци€ и корупционни схеми, както за ръководството на дъщерната на Ќ≈  фирма , така и за управл€ващата в момента коалици€. “ези документи са били необходими, за да предизвикат скандал в областта на енергетиката, и заедно с неговите съпартийци от Ѕ—ѕ да поискат оставки, вот на недоверие и предсрочни избори. ¬ зам€на на „тази услуга” явор  уюмджиев е обещал на Ќинчева скъпо платена работа в ћинистерство на ≈нергетиката, или н€ко€ от структурите на министерството.

ѕо думите на —офи€ със заплата от около 3 000 лева. √оспожо министър, не бих искала и да си помисл€м за този апокалиптичен сценарий , но си спомн€м подобна афера разиграна от Ѕ—ѕ през феврури 2013 г., когато правителството на г-н Ѕорисов бе принудено да подаде оставка.

Ќад€вам се , че и ¬ие си спомн€те катастрофите от последвалото управление на Ѕ—ѕ във всички сфери на икономиката, както и последвали€ фалит на банка  “Ѕ. «атова се чувствам длъжна да направ€ всичко по силите ми с цел да предотврат€ подобна случка. —читам, че описани€ по-горе сценарий, изготвен веро€тно от г-н  уюмджиев и неговите съпартийци е заплаха не само за енергийната сигурност на Ѕългари€, но и в ц€лост за националната ни сигурност.  ато доказателство за казаното по-горе от мен прилагам част от документите, които —офи€ Ќинчева ми е изпращала по приложени€, за да показвам на бизнесмени които са про€вили интерес. Ќ€кои от т€х съм усп€л да заснема лично на проведени срещи между не€ и заинтересовани лица на които аз съм присъствала”, завършва сигналът.

«а секс скандала в „≈лектроенергиен системен оператор” ≈јƒ е уведомен и премиера на Ѕългари€ Ѕойко Ѕорисов.  ъм темата гол€м интерес про€в€ва и прокуратурата, пише hotarena.net.

—. ѕетров

ќще за: служители  служби  скандал ќще от: Ћюбопитно

ƒобави/гласувай в —вежо   —подели във ‘ейсбук «апомни    «а печат


3 коментара

14 септември 2018 13:50 | ѕ≈“–»„.
ќценка:
3
 (
7
 гласа)

јЅ≈ ўќћ —≈ ’ј–≈—¬ј“ Ќ≈ ј —≈ ЋёЅя“ «јўќ “–яЅ¬ј ƒј √» –ј«—Ћ≈ƒ¬ј“


15 септември 2018 20:22 | ЅЋј√ќ≈¬√–јƒ
ќценка:
5
 (
5
 гласа)

“€ ц€лата ни държава е един огромен скандал от където да € погледнеш


16 септември 2018 20:00 | Ѕайко
ќценка:
1
 (
1
 гласа)

ƒали не е спусната тайна ƒиректива на ≈— с ко€то "мачкането на чаршафите" от мъж и жена се отмен€ в Ѕългари€? Ќищо чудно да ни запов€дат политиците ни да се омъжват, а политичките ни да се жен€т. “ипично джендърско-западноевропейско поведение. Ћошото е, че само да дойде депешата от «апада и нашите ще тракнат токове:"—лушам! ".
¬аши€т коментар

¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар
 ирилизаци€
<- ползвайте «јƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ ако н€мате кирилица

»ме оментар

¬ъведете кода от картинката

    
»нформационна агенци€ STRUMA.COM - първи в новините на югозападна Ѕългари€. STRUMA.COM е запазена марка и като независима меди€ н€ма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименовани€.