Ами сега? Преасфалтиране на цялата улица или кръпки на парче...... кое е по - удачно на ул. "П. Зографски" в Благоевград..

15.05.2019 10:28   4061 прочитаУлица "Петър Зографски" в Благоевград, в участъка от ул. "Тодор Александоров" до бул. "Васил Левски" прилича на минно поле.

Причината е че фирмата, която поддържа пътната мрежа е подготвила улицата за полагане на асфалт, но само на отделни участъци, които е видно че не са никак малко.

Не е ли по-удачно да бъде преасфалирана цялата отсечка, питат живущите на улицата. Освен това хората се притесняват, че асфалта се полага върху мокра повърхност, което ще окаже влияние върху здравината на новата настилка.

П. Иванов