Административният съд в Благоевград отхвърли жалбата на община Петрич за глобата от 73 000 лв, наложена по проекта за саниране на общинската сграда

15.04.2019 14:13   4800 прочитаПроверката установила нарушения по закона за обществените поръчки, общината продължава да жали решението на съда във ВАС


На свое заседание Административен съд в Благоевград отхвърли жалбата на община Петрич, с която се оспорва сериозната финансова санкция от 73 хил. лв., наложена на общината по повод изпълнението на проект за саниране на общинската сграда.

Глобата е от управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“, а решението за санкцията е подписано от зам. министъра на регионалното развитие. До санкцията се стигна след проверка по проекта, за който е постъпил сигнал, касаещ нарушения при обявяване на обществената поръчка и посочени пропуски в спазването на закона за обществените поръчки.

По това време архитект на община Петрич бе внезапно уволнения от кмета на града Д. Бръчков, архитект Вл. Митрев, който според информация достигнала до Struma.com е имал сериозни възражения около този проект, дори се твърди, че не го е разписал, имайки известни съмнения.

Направената проверката е установила, че едно от нарушенията е по показателя „Технологична последователност на строителния процес“. В този показател не са определени конкретни технически параметри за оценка, което "стеснява кръга на потенциалните участници и води до невъзможност за избор на икономически най- изгодната оферта.

Вписаните в проекта изисквания към участниците са ограничаващи конкуренцията", се казва в съдебното решение. За участие в строителството е подадена и класирана само една фирма от участник, който не отговарял на критериите за подбор, при което провеждащите търга е трябвало да отменят поръчката и да я обявят отново. Въпреки констатираните несъответствия с критериите, процедурата не е отменена.

Припомняме, че обществената поръчка за избор на изпълнител бе обявена през 2017г. Поръчката бе спечелена от столична фирма, единствен кандидат и е на стойност, 732 826 лв. с ДДС. Решението на АС може е обжалвано през ВАС в законовия срок, чака се решение на върховните магистрати по казуса, съобщават от община Петрич.

П. Иванов