Петрич набира средства за паметник на Евтим Евтимов

12.02.2019 13:26   2892 прочитаОбщински съвет – Петрич и Читалищно Настоятелство на Народно читалище „Братя Миладинови – 1914 г.” – Петрич учредиха инициатива за проектиране, изграждане и поставяне на паметник на Евтим Евтимов за изразяване признателността към делото и значимостта на творчеството му за българската и световната литература и преклонението към поета на човешката душа.

За целта е открита банкова сметка, по която да се набират средства. След реализиране на инициативата, ще бъде изготвен публичен отчет за набраните и разходвани средства, а изграденият паметник предвид публичния му характер ще бъде предаден на Община Петрич .

Сметката, по която всеки желаещ може да превежда суми за инициативата е:

ОБЩИНСКА БАНКА АД
BIC : SOMBBGSF
IBAN: BG 14SOMB91301029842703

Вяра Иванова