5-членен състав на ВАС върна делото за Пирин за ново разглеждане

6.12.2018 11:24   1433 прочитаПетчленен състав на ВАС върна делото за Пирин на тричленка за ново разглеждане, за да се разгледат всички доводи на природозащтниците, съобщи Гражданската коалиция "За да остане природа в България". Решението е публикувано на сайта на съда.

Преразгледано ще бъде дали новият план за управление на Национален парк "Пирин" подлежи на екологична оценка. Причината е, че предишният тричленен състав на ВАС не е разгледал и тълкувал всички доводи на природозащитниците за това, че планът трябва да мине на екологична оценка, пише offnews.bg. Следващият 3-членен състав на съда трябва да отговори на следните твърдения на жалбоподателите:

- попада ли планът за управление на националния парк в списъка от планове, за които задължително се извършва екологична оценка съгласно закона за околната среда?

- следва ли планът за управление на парка да подлежи на екологична оценка и с оглед изискванията на комитета за световно природно наследство?

- ще окаже ли новият план за управление значително въздействие върху защитените зони от Натура 2000 и съответно трябва ли да се подложи на оценка на степента на въздействие с предмета и целите на зоните съгласно Закона за биоразнообразието.

М. Иванов