Ќовините на югозападна Ѕългари€
  
   –егистрац舫абравена парола

—едем Ќѕќ с жалба в Ѕрюксел: Ѕез магистрала в  ресненското дефиле. »змират прилепи и смокове


12 юли 2017 14:30  16 коментара   22811 прочита—едем неправителствени организации внесоха днес официална жалба в ≈вропейската комиси€, в ко€то се описват нарушени€та на ≈вропейското природозащитно законодателство, причинени от строителството на финансираната с европейски средства автомагистрала “—трума”.

ќбщи€т сигнал е подписан от организациите ѕри€тели на «ем€та ≈вропа (Friends of the Earth Europe), ћрежата CEE Bankwatch Network, ≈кологично сдружение “«а «ем€та” / ѕри€тели на «ем€та Ѕългари€, —дружение за дива природа “ЅјЋ јЌ»”, »нститут за зелена политика, »нформационен и учебен център по екологи€ и ”чилище за природа ¬лахи.

∆албоподателите предупреждават, че ако финалната отсечка от магистралата бъде построена през  ресненското дефиле, това ще бъде катастрофално за защитените видове растени€ и животни в региона. ѕроломът е част от мрежата Ќатура 2000, защитен по ≈вропейската директива за хабитатите.

¬ жалбата, те насто€ват  омиси€та да разследва нарушени€та на ≈вропейското законодателство, което може да доведе до осъждане на Ѕългари€ от ≈вропейски€ съд и заплащане на тежки глоби.

 ресненското дефиле, с дължина 16 километра, е районът с най-гол€ма концентраци€ на биоразнообразие в Ѕългари€ с 92 защитени видове и част от ≈вропейската Ќатура 2000 мрежа. «а сравнение, на един квадратен километър от  ресненското дефиле живе€т повече видове пеперуди, отколкото в ц€ла ¬еликобритани€.

≈ксперти от неправителствените организации посочват в жалбата, че съществуват две алтернативи, с които автомагистрала “—трума”, свързваща √ермани€ с Ѕългари€ и √ърци€, може да бъде завършена без това да унищожи дефилето и биоразнообразието в него, и спазвайки ≈вропейското законодателство.

¬ъпреки това, през април, българското правителство об€ви победител в конкурса за идеен дизайн на магистралата с проект за изграждане на половината от магистралата "—трума" през дефилето.

Ќеправителствените организации, твърд€т, че това ще унищожи безвъзвратно уникалната природа и е в нарушение на ≈вропейското природозащитно законодателство. ћагистрала през пролома, ще отнеме и възможностите за развитие на алтернативен туризъм в региона.

Ѕългарското правителство вече е напреднало с постро€ването на магистралата от двете страни на дефилето, което е довело още повече до увеличаване на трафика през него. ∆албата отбел€зва, че това води до две нарушени€ на ≈вропейската директива за хабитатите и вече причин€ва увеличено въздействие на смъртността по път€ за животните и намал€ване на популациите на значителен брой защитени видове.

—поред екоактивистите това е резултат от увеличени€ трафик, поради постро€ването на магистралата от двете страни на дефилето, създавайки биокоридор с тесен фронт на миграци€. ќсобено са намалели видове като сухоземни костенурки, леопардов смок, ивичест смок, 12 вида прилепи. —равнителен мониторингов доклад за 10-годишен период предполага, че н€кои от видовете като ивичести€ смок, е възможно напълно да са изчезнали от дефилето. ѕопулаци€та на други дребни видове, които живе€т по продължение на дефилето и съществъващи€ път са намалели между 50 и 93 процента.

“Ѕългарското правителство има две добри алтернативи, с които да предотврати унищожаването на най-богати€ на биоразнообразие регион, но изглежда, че не се спира пред нищо и устремено върви към неговото разрушаване. ≈вропейската комиси€ тр€бва да се отнесе сериозно към този случай и да блокира използването на ≈вропейски средства за нарушаването на ≈вропейско законодателство”, коментира ƒесислава —то€нова, от ≈кологично сдружение “«а «ем€та / ѕри€тели на зем€та Ѕългари€”.

ѕрез декември 2016 г., ≈вропейската комиси€ публично за€ви, че ≈вропейското природозащитно законодателство тр€бва да се спазва.

“ ресненското дефиле е като скъпоценен камък в ≈вропа и безмисленото му унищожаване с една магистрала би било престъпление. ѕрез април тази година,  армену ¬ела, ≈вропейски€ комисар по околна среда, обеща да засили изпълнението на европейското природозащитно законодателство, сега случа€т с  ресненси€ пролом ще бъде тестов за неговите действи€. “ова е €сен случай: или той ще се намеси, или обещанието за спазването на европейското природозащитно законодателство на практика, ще бъде само празни думи.”, категоричен е –оби Ѕлейк, експерт по биоразнообразие от неправителствената мрежа “ѕри€тели на зем€та ≈вропа”.

¬се още н€ма финално решение ко€ от предложените алтернативи ще бъде избрана. ƒо н€колко месеца се очакват резултатите от новата ќценка по въздействие на околната среда. —лед излизането на доклада, местната общност и широката общественост ще могат да израз€т своето мнение за предложените маршрути на магистралата, а финалното трасе ще тр€бва да бъде одобрено от ≈вропейската комиси€. јко  омиси€та или ≈вропейски€ съд открие нарушени€ на ≈вропейското природозащитно законодателство, Ѕългарското правителство ще тр€бва да върне европейско финансиране на стойност близо 756 милиона евро.

offnews.bg

ќще за: Ќѕќ  жалба  Ѕрюксел ќще от: ќбщество

ƒобави/гласувай в —вежо   —подели във ‘ейсбук «апомни    «а печат


16 коментара

12 юли 2017 14:45 | !
ќценка:
59
 (
65
 гласа)

—поред тези организаций на дневен ред са смоци и плъхове а човешките жертви са н€какво забавление.


12 юли 2017 14:48 | ”””””””””””””
ќценка:
46
 (
50
 гласа)

”бийци. —къпоценен камък са не гущерите змиите прилепите и пеперудите, а хората. ј хората се треп€т по то€ участък. —€ ако сте пред мен ке ви набутам по един смок у заднико. ѕа мое да му ареса новио хабитат? » бил се бил увеличил трафико оти магистралата приближава до дефилето. јбе вий мозук имате ли или така клампате колко да будите змиите и гущерите.  олко са тръгнале по магистралата - толку са минале през дефилето. ќтде тоо по-голем трафик заради магистралата?


12 юли 2017 15:01 | Ќина
ќценка:
45
 (
51
 гласа)

ўе спас€ваме прилепи и сокове и разни други животинки, а хората ще гинат като мухи. Ќай-натовареното трасе е именно  ресненското дефиле. Ќ≈ —Ћ”„ј…Ќќ ћ”  ј«¬ј“ ќ“—≈„ ј“ј Ќј —ћЏ–““ј!!!


12 юли 2017 15:03 | Ќина
ќценка:
17
 (
21
 гласа)

ћол€ за извинение - не "сокове", а смокове!


12 юли 2017 15:14 | въстание
ќценка:
49
 (
53
 гласа)

≈колози предатели за пари и задника си ще дадете, хората не са важни а прилепи и смокове


12 юли 2017 16:17 | svetla
ќценка:
38
 (
40
 гласа)

Ќали тр€бва да се прав€т още заграждени€ за костенурките и змиите ида се изписват още пари.


12 юли 2017 16:31 | »ћјћ »ƒ≈я
ќценка:
28
 (
30
 гласа)

ƒќ ≈ ќЋќ«»“≈..
ƒј…“≈ ѕ–≈ƒЋќ∆≈Ќ»≈ ¬ ≈—, ј¬“ќћј√»—“–јЋј —“–”ћј ƒј ћ»Ќ≈ ѕ–≈« –≈ѕ”ЅЋ» ј ћј ≈ƒќЌ»я, » “ј ј ў≈ «јѕј«»ћ ∆»¬ќ“ј » «ƒ–ј¬≈“ќ Ќј √”ў≈–»“≈, —ћќ÷»“≈, ѕ≈ѕ≈–”ƒ»“≈ » ѕ–»Ћ≈ѕ»“≈.
ў≈ «јѕј«»ћ ѕќ “ќ«» Ќј„»Ќ » ∆»¬ќ“ј Ќј ћЌќ√ќ ЅЏЋ√ј–»!!!


12 юли 2017 18:19 | √≈ќ–√»
ќценка:
21
 (
23
 гласа)

≈. ј¬» » ≈ ќЋќ«»“≈ ƒјЌќ Ќ≈ ќ—“јЌ≈ ∆»¬ Ќ»“ќ ≈ƒ»Ќ ќ“ ¬ј— «ј —ћ≈“ ј Ќј ∆≈Ћ » » —ћќ÷».


12 юли 2017 18:35 | !!!!!
ќценка:
24
 (
28
 гласа)

A «јўќ ¬—»„ » “≈«»"ѕ»ЎћјЌ" ѕ–»–ќƒќ«јў»“Ќ»÷» Ќ≈ —≈ —јћќ—≈«»–ј“ «ј Ѕ≈« ќЌ“–ќЋЌќ“ќ ”Ќ»ўќ∆ј¬јЌ≈ Ќј ѕ–»–ќƒј“ј ќ“ “. Ќ. ћ»Ќј "–ј »“Ќј
«ащо ги н€ма никакви да вид€т как се унищожава природата и кой ще изгради отново път€
от Ѕрежани до с. ћечкул ≈лате и вижте за какво безхаберие иде реч!!! » в какви мащаби
са поражени€та. “ези 7 км път кой ще ги възстанови


12 юли 2017 18:43 | ѕет€
ќценка:
26
 (
30
 гласа)

÷ели€т Ѕлагоевград беше безобразно застроен през последните н€колко години!!! Ќе остана нито една градинка, не остана зелена площ, нито пък м€сто където да си игра€т децата!!!  ъде са еколозите??? дишаме най-мръсни€ въздух, а сега през л€тото и него го н€ма от презастро€ване!!!  ъде са еколозите???


12 юли 2017 18:57 | Ѕаба
ќценка:
25
 (
27
 гласа)

Ѕългаринът е цар да си вкарва автоголове.  озлодуй, Ѕелене, ёжен поток..... —ега тези от Ќѕќ-тата пищ€т на умр€ло. » за кого пищ€т ? «а пари пищ€т.


12 юли 2017 21:20 | ѕј–ј√–ј‘
ќценка:
28
 (
30
 гласа)

ѕ”ЅЋ» ”¬ј…“≈ ƒќћјЎЌ»“≈ јƒ–≈—» Ќј “≈«» ƒ≈Ѕ»Ћ».


13 юли 2017 07:50 | Ѕоби
ќценка:
18
 (
20
 гласа)

Ќѕќ-тата да извад€т н€колко стотин милиона, да дофинансират проекта и да постро€т магистралата където искат !!


13 юли 2017 11:47 | баба Ѕългарка
ќценка:
14
 (
14
 гласа)

Ќ€ма ли кой да напише, организира, събере подписи и внесе контра жалба срещу тези малоумници? - къде по света костенурките и змиите са по гол€ма ценност от всекидневните жертви в този участък на смъртта? -
”Ѕ»…÷», ”Ѕ»…÷», ”Ѕ»…÷»-ЅЏЋ√ј–ќ”Ѕ»…÷».....


13 юли 2017 14:00 | гьоте
ќценка:
11
 (
11
 гласа)

те€ псевдо природозащитници да си вкарат в задниците и змиите и костенурките и пеперудите и скакалците и т. н. ....


13 юли 2017 20:23 | ах, леле
ќценка:
6
 (
6
 гласа)

јз също се присъедин€вам към колегата, който им пожела —ћЏ–“ на "еколозите". —тотици хора изгинаха заради вас, изроди мръсни.  ак па они€ двамата, които една румънка помете точно в  ресненското дефиле, не пукнаха бе. —игурен съм, че подписите им сто€т във внесените жалби.
¬аши€т коментар

¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар

»ме оментар

¬ъведете кода от картинката

 –еклама

   
»нформационна агенци€ STRUMA.COM - първи в новините на югозападна Ѕългари€. STRUMA.COM е запазена марка и като независима меди€ н€ма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименовани€.