Ќовините на югозападна Ѕългари€
  
   –егистрац舫абравена парола

ћќ—¬ с важно съобщение: ќдобриха »зточен вариант √ 10.50 на Ћот 3.2 на магистрала Д—трумаУ


12 октомври 2017 15:48  2 коментара   5421 прочита¬исши€т експертен екологичен съвет (¬≈≈—) при ћќ—¬ взе решение на заседанието си днес за одобр€ване на осъществ€ването на инвестиционното предложение за „ѕодобр€ване на трасето на Ћот 3.2 на автомагистрала „—трума“ по »зточен вариант √ 10.50. ѕредвид големи€ обществен интерес, при взимането на решението членовете на съвета проведоха задълбочена експертна дискуси€. “е се съобразиха със значителни€ брой, постъпили в хода на процедурата по оценката на въздействието на околната среда (ќ¬ќ—) различни по характер становища, позиции, мнени€ и възражени€ по различните варианти на трасе. Ѕ€ха взети предвид резултатите от проведените обществени обсъждани€ и заключени€та на независимите експерти от извършените ќ¬ќ— и ќценката за съвместимост с предмета и целите за опазването на защитените зони от мрежата Ќатура 2000.

ѕроцедурата по ќ¬ќ— започна през април 2015 г. “€ се проведе при стриктно спазване на всички нормативни изисквани€ на «акона за опазване на околната среда. Ќаправени б€ха допълнително значителен брой консултации с други ведомства, организации и институции за обективно вземане на решение предвид приоритетността на обекта и про€вени€ гол€м обществен интерес.

«а да подпомогнат вземането на решение, в състава на заседанието на ¬≈≈— б€ха включени представители на научната общност и други експерти. «аседанието на 12. 10. 2017 г. беше насрочено със заповед на министъра на околната среда и водите, съгласно ѕравилника за функциите, задачите и състава на ¬≈≈—. ¬ работата на заседанието участва и представител на Ќѕќ, определен според правилника.

— взетото решение по ќ¬ќ— за одобр€ване на »зточен вариант √ 10.50 на трасе на Ћот 3.2 на автомагистрала „—трума“ са предписани задължителни за изпълнение услови€ и мерки по «акона за опазване на околната среда при всичките етапи по реализаци€та на инвестиционното предложение.

ѕ. ѕопов

ќще за: ам струма  вариант  мосв ќще от: ќбщество

ƒобави/гласувай в —вежо   —подели във ‘ейсбук «апомни    «а печат


2 коментара

12 октомври 2017 16:46 | ѕодобр€ване
ќценка:
4
 (
6
 гласа)

ѕак н€ма €снота! ћагистралата на изток от реката ли ще мине или само платното за —офи€?  ак точно ще ни подобр€т?


12 октомври 2017 20:33 | —таври
ќценка:
5
 (
7
 гласа)

јко магистралата се изнас€ от дефилето, то тр€бва да се изнесат на изток и двете платна. ¬ариант без алтернативен път е гол€ма глупост и ще се наложи скъпа корекци€ по-късно.
¬сичко останало е борба за пари, много пари от комисионните.
¬аши€т коментар

¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар

»ме оментар

¬ъведете кода от картинката

 –еклама

   
»нформационна агенци€ STRUMA.COM - първи в новините на югозападна Ѕългари€. STRUMA.COM е запазена марка и като независима меди€ н€ма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименовани€.