Ќовините на югозападна Ѕългари€
  
   –егистрац舫абравена парола

»зключително важно собственици на жилища: ћоже да ви одруса €ка глоба, а данък смет ще е.....


13 октомври 2017 11:13  4 коментара   10983 прочита√лоба до 1000 лева грози домоуправителите, ако от 2019 г. не подават вс€ка година в общината справка колко души обитават жилищата в етажната собственост. “ова задължение ще бъде записано в «акона за местните данъци и такси. — него се въвежда нов метод за определ€не размера на такса смет според реалното количество отпадъци.

ƒепутатите от бюджетната комиси€ гласуваха вчера на второ четене законовите промени. Ѕез никакви дебати те единодушно отложиха влизането им в сила с още една година. “ака нови€т начин за определ€не на налога според принципа „замърсител€т плаща“ вместо от началото на 2019 г. ще бъде въведен от 2020 г. ƒотогава ще се прилага досегашни€т метод – данъкът да зависи от данъчната оценка на имота.

«а да влезе в сила определ€нето на такса смет според реалното количество отпадъци, до 31 март 2019 г. всеки „ползвател“ на жилищен имот в страната тр€бва да декларира пред съответната община, че го обитава. — тази формулировка задължение да подадат справка имат не само собствениците на имота, но и лицата с учредено вещно право на ползване, наемателите или просто обитателите на жилището.

«а жилищните кооперации и блокове с учредена етажна собственост тази задача ще се поеме от домоуправител€. „ѕри обсъждани€та решихме, че е по-добре в градовете да ангажираме етажната собственост, защото така може да се осъществи контрол. ¬ противен случай имаме опасени€, че населението р€зко ще намалее, а това ще доведе до по-високи ставки за коректните граждани“, об€сни ћенда —то€нова.

ќт 50 до 1000 лева ще е санкци€та за домоуправителите, които не спаз€т новото законово изискване или подадат справка с нев€рно съдържание, довела до намал€ване или освобождаване от налога. «а останалите ползватели на жилища глобата е от 10 до 400 лв., ако са физически лица, и от 100 до 3000 лв., ако са фирми.

Ќа базата на получената информаци€ до 31 октомври 2019 г. кметовете тр€бва да определ€т каква база за начисл€ване на налога избират. ƒепутатите от бюджетната комиси€ гласуваха три основи за мерене на боклука – с торби, които вс€ко домакинство ще си купува и така ще плаща предварително таксата, със съдове – отново за вс€ко домакинство, или според това колко души живе€т в даден имот.

ћнозинството в комиси€та отхвърли предложението на група депутати, което е и насто€ване на сдружението на общините, за основа на таксата за събиране и третиране на отпадъците да се използва и разгънатата застроена или незастроена площ на имота. „“ова на практика не е по-различно от сегашното положение“, посочи ћенда —то€нова, цитирана от —ега. ƒо 31 март 2019 г.

ћинистерски€т съвет тр€бва да издаде наредба за това какви разходи тр€бва да се включат в план-сметката за определ€не на такса смет, за да може всички общини да работ€т по един и същи образец. —лед влизане в сила на новата методика новопридобитите имоти ще се декларират в двумесечен срок. ¬ общините, избрали да мер€т боклука индивидуално с торби или съдове за всеки жилищен имот, н€ма да се налага подаване на годишна справка-деклараци€ за бро€ на хората, които го обитават. ќтсрочката за нови€ начин на изчисл€ване на такса смет с още една година дойде след насто€ване на общините, които предупредиха, че е нужна сериозна подготовка за въвеждането й.

ќще преди първо четене на законопроекта обаче отпадна друго т€хно искане – вдигането на налога след пром€на на методиката да не става наведнъж, а на стъпки в рамките на три години. ќчаквани€та са такса смет да скочи двойно в малките населени места и в крайните квартали в градовете. /Blitz/

ќще за: глоба  справка  собственост  закон  данъци ќще от: ќбщество

ƒобави/гласувай в —вежо   —подели във ‘ейсбук «апомни    «а печат


4 коментара

13 октомври 2017 14:22 | киро
ќценка:
9
 (
9
 гласа)

пари пари и пак пари не се ли на€доха


14 октомври 2017 07:32 | ...
ќценка:
3
 (
5
 гласа)

ј как ще плащат тези хора които през л€тото живе€т на едно м€сто а зимата на друго.


14 октомври 2017 18:48 | бай ’ой
ќценка:
2
 (
2
 гласа)

... написа:ј как ще плащат тези хора които през л€тото живе€т на едно м€сто а зимата на друго.

Ѕайо, задаваш въпрос с повишена трудност, как да го решат пилешките мозъчета на д”петатите, които имат само 3 гънки - една за €дене и пиене, една за спане и една от удар в бюфета?...


14 октомври 2017 19:09 | 888
ќценка:
1
 (
1
 гласа)

 акъвто и начин да гласуват общините, н€ма да е реално заплащането на такса смет и ще бъде много несправедливо за всички ни.
¬аши€т коментар

¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар

»ме оментар

¬ъведете кода от картинката

 –еклама

   
»нформационна агенци€ STRUMA.COM - първи в новините на югозападна Ѕългари€. STRUMA.COM е запазена марка и като независима меди€ н€ма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименовани€.